Evaluatie van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Evaluatie van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

Samenvatting

Met de inwerkingtreding van de Wet deskundige in strafzaken op 1 januari 2010 is tevens het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) opgericht. De kwaliteitseisen en regels voor toelating of verwijdering uit het NRGD zijn opgenomen in het Besluit register deskundige in strafzaken. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in 2009 heeft de toenmalige minister van justitie aangekondigd het NRGD na vijf jaar te willen laten evalueren (Handelingen Eerste Kamer, Vergaderjaar 2008-2009, 31116, nr. 18, p. 930).
Het doel van de evaluatie is om te beschrijven op welke wijze het NRGD bij kan dragen aan de beoogde doelstellingen van de wet en welke knelpunten zich in de praktijk voordoen. Het bestaat uit een plan- en een procesevaluatie. Het voorbereidend onderzoek voor de proces- en eindevaluatie van het NRGD is in juni 2010 afgerond (projectnummer 1859).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Beleidstheorie inzake de instelling van het NRGD
  3. Organisatie en procedures van het NRGD
  4. Uitkomsten van en ervaringen met de procedures
  5. Gebruik deskundigen in het strafproces
  6. Evaluatie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Akerboom, C.P.M., Hoving, R.A., Schudde, L.T., Struiksma, N.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Projectnummer:
2019
Operationele status:
Afgerond