Evaluatie opheffing bordeelverbod

Evaluatie opheffing bordeelverbod

De sociale positie van prostituees 2006

Samenvatting

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de vrijwillige prostitutie, onvrijwillige prostitutie tegen te gaan en misstanden te bestrijden. De opheffing van het bordeelverbod wordt in drie deelonderzoeken geevalueerd, naar respectievelijk de handhaving, de illegaliteit en de sociale positie van prostituees. Regioplan voert het onderzoek naar de sociale positie van prostituees uit.

Inhoudsopgave

Voorwoord 

  1. Inleiding
  2. Arbeidsgeschiedenis
  3. Arbeidsvoorwaarden
  4. Arbeidsrelatie
  5. Arbeidsomstandigheden en gezondheid
  6. Ontwikkelingen in de sector
  7. Ontwikkeling sociale positie en de toekomst
  8. Samenvatting en conclusie 

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dekker, H., Tap, R., Homburg, G.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.474

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie opheffing bordeelverbod; deelproject 2
Onderzoeker(s):
Homburg, G.
Projectnummer:
1204B
Operationele status:
Afgerond