Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in 2009

Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in 2009

Samenvatting

In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in de periode januari 2009 - december 2009.
Voor de schatting is gebruik gemaakt van gegevens over staandehoudingen en aanhoudingen van illegale vreemdelingen uit de registratiesystemen Politie Suite Handhaving Vreemdelingen (PSH-V) van de de politie en het Vreemdelingen Basis Systeem (VBS) van de Koninklijke Marechaussee.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Schattingsmodel
  3. Data
  4. Resultaten
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M., Gils, G.H.C. van
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Faculty of Social and Behavioural Sciences, Methodology & Statistics, Utrecht University
Telefoon:
030-2531470

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Illegalenschatting 2010
Projectnummer:
1929
Operationele status:
Afgerond