Filteren van kinderporno op internet

Filteren van kinderporno op internet

Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

Samenvatting

Dit project heeft als doelstelling om de Tweede Kamer te informeren over de vraag of de toepassing van technische mogelijkheden tot het blokkeren, filteren of afsluiten van kinderpornografisch materiaal op Internet “nuttig en effectief” kan zijn en daarbij ook de ervaringen te betrekken die hiermee in enkele andere landen zijn opgedaan. In het verlengde van van deze doelstelling is bekeken welke juridische mogelijkheden en welke mogelijkheden tot zelfregulering er zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding en verantwoording
  2. Filtertechnieken
  3. Juridische context
  4. Binnenlandse ontwikkelingen
  5. Nederlandse situatie
  6. Juridische analyse filterpraktijk in Nederland
  7. Hoe nu verder?
Overige bronnen
Technische begrippenlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stol, W. Ph., Kaspersen, H.W.K., Kerstens, J., Leukfeldt, E.R., Lodder, A.R.
Organisatie(s):
WODC, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Lectoraat Integrale Veiligheid, Vrije Universiteit, Instituut voor Informatica en Recht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internetfilters tegen kinderporno
Projectnummer:
1616
Operationele status:
Afgerond