Geestelijke volksgezondheid en Justitie

Geestelijke volksgezondheid en Justitie

Samenvatting

Wie zorgt er voor ontslagen tbs-gestelden, en wat te doen met de psychisch gestoorden in de gevangenissen? Wie doet wat en waarom met de 'grensgevallen' tussen ziek en gezond, tussen een leven in vrijheid en onder dwang, tussen crimineel en gestoord, tussen zielig en slecht? En, wie betaalt er voor de zorg? Over deze problemen handelt het advies Forensische psychiatrie en haar raakvlakken dat dit jaar door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid werd uitgebracht. In het NRV-rapport, waarvan in dit themanummer een samenvatting is opgenomen, wordt ervoor gepleit de genoemde tegenstellingen te overstijgen door de ontwikkeling van een regionaal geïntegreerde behandeling van, wat worden genoemd, 'ernstig gestoorde en agressieve psychiatrische patiënten'. Het redeneren vanuit gevestigde instellingen en tegenstellingen dient plaats te maken voor een 'functiegerichte benadering': de vraag 'waar wordt behandeld' dient te volgen op de vraag 'wat wordt er behandeld en met welk doel', in plaats van andersom.

Inhoudsopgave

Voorwoord 5

  1. B. Stoelinga en P. Vos - Van scheiding naar onderscheiding; de verhouding tussen strafrecht en psychiatrie in praktijk en beleid 8
  2. B. Stoelinga - Forensische psychiatrie en haar raakvlakken; samenvatting van het NRV-advies 28
  3. C.F.A.M. de Kat en N.C. Oudendijk - Een reactie van WVC op het NRV-advies 37
  4. C.E.C. Droogendijk en L.C.M. Tigges - Justitie en Volksgezondheid als gelijkwaardige partners 43
  5. B.G. Kegge en H.H. Hoekstra - Als beloning bewoner; beschermende woonvormen voor forensisch psychiatrische patiënten 53
  6. J. Dietvorst - Slecht of ziek; dader-hulpverlening bij een Riagg 62
  7. J.A. van Vliet - Sociaal psychiatrisch reclasseringswerk op een kruispunt 77
  8. B. Bijker - Ervaringen met psychisch gestoorde gedetineerden in een HvB 86

Summaries 93

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Justitiële verkenningen 1991/08