Nodal governance en veiligheidszorg

Nodal governance en veiligheidszorg

Samenvatting

De afgelopen twintig jaar hebben de opkomst laten zien van nieuwe publieke en private partijen in de veiligheidszorg. Niet alleen de overheid, en in het verlengde daarvan de politie, wordt geacht een taak te vervullen op dit terrein, maar daarnaast ook een bonte verzameling van maatschappelijke actoren. In meer of mindere mate is daarbij sprake van samenwerking met de politie. In het perspectief van 'nodal governance' is de veiligheidszorg niet georganiseerd vanuit één positie, maar krijgt vorm door meerder actoren die zich opstellen rondom een concreet probleem.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. De nodale politiefunctie - J. Wood en C.D. Shearing
  2. Burgerparticipatie in lokale veiligheidsnetwerken; over 'nodale sturing' en 'verankerd pluralisme' - R. van Steden
  3. Onder de mensen; de aanpak van transportcriminaliteit door politie, verzekeraars en schade-experts - M.B. Schuilenburg, A. Coenraads en P. van Calster
  4. Dingen veranderen en blijven gelijk - A.B. Hoogenboom
  5. De ontknoping van de modale oriëntatie; op zoek naar randvoorwaarden en kritische factoren - A. van Sluis en V. Bekkers
  6. Burgernet vanuit een nodal governance-perspectief - P. van Calster en M.B. Schuilenburg
  7. Nodale sturing van veiligheid en lokale veiligheidsnetwerken; over de beperkingen van een perspectief - J. Terpstra
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Justitiële verkenningen 2009/01