Klokkenluiders

Klokkenluiders

Samenvatting

Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving en de wijze waarop hun bescherming zou moeten worden geboden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Naar een Algemene Klokkenluiderswet - M.A.P. Bovens
  2. Een toevluchtsoord voor klokkenluiders: Brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij? - C. Raat
  3. Het is transparantie wat de klok slaat: Publeaks als geduchte concurrent voor het Huis voor klokkenluiders? - J. Beckers, H.G. van de Bunt en K. van Wingerde
  4. Het Adviespunt Klokkenluiders in de praktijk - H.G. de Jong en L.S. Mol
  5. Een luisteren oor: het interne meldsysteem integriteit binnen de Nederlandse overheid - G. de Graaf en K. Lasthuizen
  6. Over motieven voor het melden van misstanden; een kwalitatief onderzoek binnen het Belgische federale politiekorps - K. Loyens
  7. Principes van klokkenluiden: de benadering van de Raad van Europa - P. Stephenson en M. Levi
  8. De bescherming van klokkenluiders: recente lessen uit Australië - A.J. Brown

Boekrecensie: Een bevlogen portret van Bradley Manning - B. de Graaf over 'The passion of Bradley Manning; the story behind the WikiLeaks whistleblowers' van Chase Madar
Summaries
Internetsites
Congresagenda

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Justitiële verkenningen 2013/07