Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie

Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie

Een onderzoek naar de aard en opsporing van mensenhandel

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over mensenhandel in de raamprostitutiebranche van het Amsterdamse wallengebied. De centrale vraag van dit onderzoek luidt:
Wat is de aard van mensenhandel en hoe wordt mensenhandel opgespoord in het postcodegebied 1012?
Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende deelvragen:

  1. Op welke wijze worden slachtoffers uitgebuit en wat zijn de kenmerken van verdachten en slachtoffers van mensenhandel?
  2. Hoe wordt mensenhandel opgespoord?
  3. Welke keuzes worden in opsporingsonderzoek gemaakt en welke gevolgen hebben die keuzes voor het verloop van de opsporing?
  4. Kunnen er factoren worden onderscheiden die opsporingsonderzoek naar mensenhandel bevorderen of belemmeren?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De complexe relatie tussen pooiers en prostituees
  3. Case studie: het opsporingsonderzoek in de steeg
  4. De opsporing van mensenhandel
  5. Opsporingskeuzes in vier dimensies
  6. Samenvatting, conclusies en slotbeschouwing
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verhoeven, M.A., Gestel, B. van, Jong, D. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-908974-545-3
Reeks:
Onderzoek en beleid 295
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
1579
Operationele status:
Afgerond