Wat werkt in Nederland en wat niet?

Wat werkt in Nederland en wat niet?

Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies

Samenvatting

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden in Nederland recidivemetingen verricht om de effectiviteit van strafrechtelijke interventies te helpen bepalen (Wartna, 2000). Inmiddels zijn er 150 tot 200 van dergelijke effectevaluaties verricht. Omdat het doorgaans gaat om kleinschalige studies gericht op specifieke dadergroepen, hebben de evaluaties weinig tot geen algemene kennis opgeleverd over de toepassing van straffen en maatregelen in Nederland. Een systematische samenvatting van de resultaten van de diverse studies kan hierin wellicht verandering brengen.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting, conclusies en discussie

  1. Introductie
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Disclaimer
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.J.S., Alberda, D.L., Verweij, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-5931-980-6
Reeks:
Onderzoek en beleid 307
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Meta-analyse Nederlandse effectstudies
Onderzoeker(s):
Wartna, B.S.J.
Projectnummer:
1321
Operationele status:
Afgerond