Accountantscontrole, fraude en meldplicht

Accountantscontrole, fraude en meldplicht

Een onderzoek naar de werking van de Verordening op de fraudemelding

Samenvatting

Door de leden van de twee beroepsorganisaties van de accountants in Nederland (Het Koninklijk NIVRA en de NOvAA) is in het najaar van 1994 de Verordening op de fraudemelding aanvaard. Deze verordening regelt hoe de openbaar accountant dient te handelen als hij bij een wettelijk verplichte controle van een jaarrekening fraude constateert.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Aanleiding tot en opzet van het onderzoek
  3. Onderzoeksresultaten
  4. Slotbeschouwing
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Sabee, V., Bijl, W.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199601
Operationele status:
Alleen publicatie