Politiële bewapening in perspectief

Politiële bewapening in perspectief

over gebruik en effectiviteit van pepperspray & wapenstok

Samenvatting

De evaluatie van het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en de korte en lange wapenstok is verbonden met het programma- en actieplan Versterking professionele weerbaarheid Nederlandse politie dat op 27 juni 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd. Daarnaast bestaat er een Adviescommissie bewapening en uitrusting, die zich ook richt op een toekomstvisie over de bewapening en uitrusting van de politie in 2020.
Het doel van het onderzoek is te evalueren, in hoeverre de huidige niet-dodelijke wapens van de standaarduitrusting van de Nederlandse politieambtenaar - in casu wapenstok en pepperspray - anno 2012 aan de gestelde eisen voldoen. Tevens moet het onderzoek inzicht geven in ervaringen van andere landen met de anno 2012 meest voor de hand liggende alternatieve wapens, namelijk de uitschuifbare wapenstok en de taser.

Inhoudsopgave

Vooraf
Afkortingen verklaard
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Politieel geweldgebruik
  3. Omvang van wapenstok- en pepperspraygebruik
  4. Context van wapenstok- en pepperspraygebruik
  5. Betrokkenen bij wapenstok- en pepperspraygebruik
  6. Effect van wapenstok- en pepperspraygebruik
  7. Rechtmatigheid bij wapenstok- en pepperspraygebruik
  8. Vaardigheden en training
  9. Nieuwe wapens
  10. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kruize, P., Gruter, P.
Organisatie(s):
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-94-91534-00-3
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Ateno - Bureau voor Criminaliteitsanalyse
Telefoon:
020-7850799
E-mailadres:
bureau@ateno.nl
Website:
www.ateno.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en korte en lange wapenstok; als onderdeel van de bewapening van de politie
Projectnummer:
2156
Operationele status:
Afgerond