Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme

Achtergronden en determinanten van radicalisering en terrorisme

Samenvatting

In dit rapport wordt een overzicht geboden van factoren die een rol kunnen spelen bij radicalisering en terrorisme in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Daartoe is een model opgesteld dat structuur geeft aan de relevante factoren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Abstract

 1. Inleiding
 2. Sociale context: achterstelling en discriminatie
 3. Dreigingen
 4. Sociale context: cultuur en sociaal klimaat
 5. Sociale context: katalyserende gebeurtenissen
 6. Individuele factoren: persoonlijkheid van de terrorist
 7. Individuele kenmerken: demografische kenmerken
 8. Sociale identiteit en ideologie
 9. Groepsprocessen en radicalisering
 10. Sociale beloning, steun en rolmodellen
 11. Rechtvaardigingsprocessen
 12. Conclusies
 13. Geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Pligt, J. van der, Koomen, W.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Amsterdam, Onderzoeksinstituut Psychologie
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam, Onderzoeksinstituut Psychologie
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Amsterdam, Onderzoeksinstituut Psychologie

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Psychologische en biografische dimensies van terrorisme
Projectnummer:
1657
Operationele status:
Afgerond