Preventie van herhaald slachtofferschap

Preventie van herhaald slachtofferschap

Een research synthese van maatregelen ter voorkoming van herhaling

Samenvatting

Deze studie geeft een overzicht geven van effectieve of veelbelovende maatregelen ter preventie van herhaald slachtofferschap, welke mechanismen verondersteld kunnen worden daaraan ten grondslag te hebben gelegen en in welke context eventuele effecten zich hebben voorgedaan. Engelse en Amerikaanse projecten op het gebied van de delictcategorieƫn woninginbraak, huiselijke geweld en seksueel geweld zijn in dit onderzoek nader bestudeerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Samenvatting resultaten, discussie en aanbevelingen
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kunst, M.J.J., Dijk, J.J.M. van, Pemberton, A., Bruinsma, M.Y.
Organisatie(s):
WODC, UvT - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Intervict
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Intervict, Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Synthese: preventie herhaald slachtofferschap
Projectnummer:
1552B
Operationele status:
Afgerond