Systeemtoezicht

Systeemtoezicht

een onderzoek naar de condities en werking van systeemtoezicht in zes sectoren

Samenvatting

Om zicht te krijgen op de vraag hoe systeemtoezicht werkt en onder welke condities systeemtoezicht een geschikt arrangement is voor het uitvoeren van overheidstoezicht, werd in deze studie de volgend vraag geformuleerd: Onder welke contextuele en institutionele condities is systeemtoezicht een geschikt arrangement voor het uitvoeren van overheidstoezicht en hoe werkt systeemtoezicht in de praktijk bij de volgende zes inspecties:
- Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW);
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM);
- Authoriteit Financiële Markten (AFM);
- Voedsel en Waren Authoriteit (VWA);
- Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
- Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding en probleemverkenning
  2. Van klassiek toezicht naar systeemtoezicht
  3. Systeemtoezicht: een conceptuele analyse
  4. Condities van systemen
  5. Systeemtoezicht in uitvoering
  6. Conclusies: condities voor systeemtoezicht
Bibliografie
Geïnterviewde personen
Bijlage 1: Interview handleiding
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Helderman, J.-K., Honingh, M.E., Thewissen, S. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Center for Policy Analysis
Contactpersoon:
Helderman, J.-K.
E-mailadres:
j.helderman@fm.ru.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Systeemtoezicht; interdepartementaal project Handhaven en gedrag
Projectnummer:
1762
Operationele status:
Afgerond