De kosten van criminaliteit

De kosten van criminaliteit

Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen

Samenvatting

In dit onderzoek staan de volgende twee vragen centraal:

  1. Hoe kan de verhouding tussen de omvang van de geregistreerde tegenover de niet geregistreerde criminaliteit voor een aantal delicttypen worden vastgesteld en wat is deze verhouding?
  2. Hoe kunnen de kosten van criminaliteit voor deze delicttypen worden bepaald en wat zijn de kosten?    

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Indeling in delicttypen
  3. Methoden om het aantal delicten te bepalen
  4. De kosten van criminaliteit
  5. De kosten per delict berekend
  6. Slotbeschouwing    

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Groot, I., Hoop, Th. de, Houkes, A., Sikkel, D.
Organisatie(s):
WODC, SEO Economisch Onderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgonderzoek kosten\baten van justitiele gedragsinterventies
Onderzoeker(s):
Groot, I.
Projectnummer:
1273
Operationele status:
Afgerond