Coffeeshops in Nederland: deel 1

Coffeeshops in Nederland: deel 1

Ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetencriterium

Samenvatting

Het doel van dit deelonderzoek (2021B) is te laten zien in hoeverre de met het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium beoogde omvorming van coffeeshops tot kleinschalige voorzieningen voor de lokale markt optreedt, en of het drugstoerisme, de overlast en de criminaliteit in coffeeshopgebieden afnemen.

De resultaten van dat onderzoek zijn uiteindelijk terecht gekomen in een tussenrapport - Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops;evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 en een eindrapport -Coffeeshops, toeristen en lokale mark; evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops (zie links bij: Meer informatie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland: deel 1; ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetencriterium
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Projectnummer:
2021B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie