Recidive na de tbs

Recidive na de tbs

Patronen, trends en processen en de inschatting van gevaar

Samenvatting

Dit is het vierde uit een door het WODC gepubliceerde reeks onderzoeksrapporten naar recidive gepleegd door personen van wie de tbs beëindigd is. Al met al zijn nu recidivegegens bekend van personen die tussen 1974 en 1993 uit de tbs zijn ontslagen. in vergelijking met de voorgaande onderzoeken is dit onderzoek op enkele punten uitgebreid. Allereerst zijn er opnieuw recidivegegevens verzameld over de ex-terbeschikkinggestelden van de eerste drie onderzoekscohorten. Hierdoor werd het mogelijk om de ontwikkeling van recidive over een langere termijn na ontslag uit tbs in kaart te brengen. In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op: de onderzoekspopulatie; de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel; recidive; het proces van recidiveren; de mogelijkheden van klinische en psychometrische risk assessment; conclusies en beleidsconclusies.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De onderzoekspopulatie
  3. De tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel
  4. Recidive
  5. Het proces van recidiveren
  6. De mogelijkheden van klinische en psychometrische risk assessment
  7. Conclusies en beleidsconsequenties    
Summary
Literatuur

Bijlagen

1. Samenstelling van de begeleidingscommissie
2. Samenstelling delicttypen naar aard van het geweldselement
3. Verschillen tussen de inrichtingspopulaties in leeftijd, justitiële voorgeschiedenis en intramurale behandelduur
4. Resultaten regressieanalyse
5. In de discriminantanalyse opgenomen onafhankelijke variabelen en de sterkte van de discriminerende functie met betrekking tot het recidivecriterium

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leuw, E., Brouwers, M., Smit, J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1999
Reeks:
Onderzoek en beleid 182
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.140

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive na de tbs : patronen, trends en processen en de inschatting van gevaar
Projectnummer:
W00182
Operationele status:
Alleen publicatie