Werkstraffen: succes verzekerd?

Werkstraffen: succes verzekerd?

Succes- en faalfactoren bij werkstraffen van meerderjarigen

Samenvatting

Dit is een verslag van een onderzoek naar het verbeteren van de uitvoering van werkstraffen die aan volwassenen worden opgelegd of aangeboden. De bedoeling is het verhogen van het aantal succesvol afgeronde werkstraffen en een strafrechtelijk vervolg geven aan mislukte werkstraffen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar drie groepen werkgestraften. - Werkgestraften die niet starten met de werkstraf; - Werkgestraften die wel een intakegespreke hebben gehad, maar de werkstraf niet hebben voltood; - Werkgestraften die de werkstraf daadwerkelijk hebben afgerond (voltooid).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methodologische verantwoording
  3. Werkstraf geschikt voor iedereen?
  4. Uitvoering van de werkstraf
  5. Afstemming tussen de betrokken organisaties
  6. Slotbeschouwing 

Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lünnemann, K., Beijers, G., Wentink, M., Junger-Tas, J. (medew), Oomens, H. (medew), Tan, S. (medew)
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-5830-175-3
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.255

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Werkstraffen meerderjarigen
Onderzoeker(s):
Lünnemann, K.D.
Projectnummer:
1126
Operationele status:
Afgerond