André van der Laan

Functie
Senior onderzoeker en waarnemend afdelingshoofd
Specialisme
jeugdcriminaliteit, adolescentenstrafrecht, criminaliteitstrends, veelplegers
Afdeling
CRS
E-mailadres
a.m.van.der.laan@wodc.nl

Biografie

André van der Laan is in 2004 gepromoveerd aan de Rijks Universiteit Groningen op een onderzoek naar de relatie tussen weerspannigheid en delinquent gedrag van jongeren. Hij is geïnteresseerd in (verklaringen voor de) ontwikkeling van (offline- en online) jeugdcriminaliteit, zowel op micro als op macro niveau, en criminaliteit van veelplegers. Tevens doet hij onderzoek naar de werking van strafrechtelijke sancties voor jeugdigen en veelplegers, zoals het adolescentenstrafrecht en de ISD-maatregel.

Nevenactiviteiten

Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie ; de redactieraad van Secondant

Recente publicaties (selectie)

2019

Van der Laan, A.M., Rokven, J., Weijters, G. & Beerthuizen, M.G.C.J. (2019). The Drop in Juvenile Delinquency in The Netherlands: Changes in Exposure to Risk and Protection, Justice Quarterly, DOI: 10.1080/07418825.2019.1656762, online first 12 September 2019.

Van der Laan, A.M., Beerthuizen, M.G.C.J. & Barendregt, C.S. (2019). Juvenile sanctions for young adults in the Netherlands: A developmental perspective. In European Journal of Criminology, first online june 2019.

Van der Laan, A. & Tollenaar, N. (2019). Zelflerend algoritme vindt cybercrime in registraties. Secondant 5 juni 2019. 

Tollenaar, N., Rokven, J., Macro, D., Beerthuizen, M. G. C. J., & van der Laan, A. M.(2019). Predictievetextmining in politiedossiers. Cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Den Haag: WODC. 

2018

Barendregt, C.A. & Van der Laan, A.M. (2018) Neuroscientificinsightsandthe Dutch Adolescent CriminalLaw. A brief report. In Journal of CriminalJustice, online first, https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.05.010. 

Barendregt, C.A., Van der Laan, A.M., Bongers, I., Van Nieuwenhuizen (2018). Quality of life, delinquency and psychosocial functioning of adolescents in secure residential care: Testing two assumptions of the Good Lives Model. In Child and Adolescent PsychiatryandMental Health, Vol. 12, pp. 4 e.v. doi: 10.1186/s13034-017-0209-9.

Beerthuizen, M. G. C. J., Tollenaar, N., Van der Laan, A. M. (2018). Monitor Veelplegers 2017. Den Haag: WODC.

Rokven J., Weijters G., Beerthuizen, M.G.C.J., Van der Laan, A.M. (2018). Juvenile delinquency in the virtual world: Similarities and differences between cyber-enabled, cyber-dependent and offline delinquents. International Journal of Cyber Criminology, 12(1), 27-46..DOI: 10.5281/zenodo.1467690

Van der Laan, A.M., Rokven, J., Beerthuizen, M.G.C.J. & Weijters, G. (2018). De daling in jeugddelinquentie: minder risico, meer bescherming? Tijdschrift voor Criminologie, Vol 60(1) pp.35-58.

Van der Laan, A. M., Beerthuizen, M. G. C. J. (2018). Monitor jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 2000 tot 2017 (WODC/CBS Ed.). Den Haag: WODC/CBS.

Prop, L. C. J., Van der Laan, A. M., Barendregt, C. S., & van Nieuwenhuizen, C. (2018). Adolescentenstrafrecht. Kenmerken van de doelgroep, de strafzaken en de tenuitvoerlegging. Den Haag: WODC. Cahier 2018-9.

2017

Beerthuizen, M.G.J.C., Weijters, G. & Van der Laan, A.M. (2017). The impact of the release of Grand Theft Auto V on Dutch juvenile crime. European Journal of Criminology. Online first August 7th.

Rokven, J., Weijters, G., & Van der Laan, A. M. (2017). Daders van cyberdelinquentie zijn aparte groep. Secondant online 4 juli 2017.

Van der Laan, A.M., Beerthuizen, M., Barendregt, C. (2017). Adolescentenstrafrecht vaker toegepast bij 18- tot 23-jarigen. Secondant. www.ccv-secondant.nl online 20 februari 2017.

Van der Laan, A.M., Beerthuizen, M.G.J.C. & Goudriaan, H. (2017). Ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit in de periode 1997-2015. In J. De Waard, A.M. Van der Laan & M. Scheepmaker (red.) Dalende Jeugdcriminaliteit. Justitiële Verkenningen Jeugdcriminaliteit, 2017.

2016

Van der Broek, T., Van der Laan, A.M. & Weijters, G. (2016). Verschillen jongeren die online bedreigen van jongeren die offline bedreigen? Panopticon, 2016, 37(2) pp 90-105.

Van der Laan, A. & Eichelsheim, V. (2016). Aanpassing van jongeren aan vrijheidsbeneming. In Weijers, I. (red.) Justitiële Interventies. Voor jeugdige daders en risicojongeren. Den Haag: Boomcriminologie, pp 349-375.

Van der Laan, A. M., Beerthuizen, M. G. C. J., & Weijters, G. (2016). Jeugdige daders van online-criminaliteit. Cahier Politiestudies, 41, 145-168.

2015

Van der Laan, A.M. & Goudriaan. H. (2015). Ontwikkeling in jeugdcriminaliteit in het begin van de 21ste eeuw. In Weijers, I. & Eliaerts, C. (Eds.) Jeugdcriminologie. Deventer: Kluwer, pp 43-64.

Barendregt C.S. Van der Laan, A.M. Bongers, I.L. Van Nieuwenhuizen Ch. (2015). Stability and change in subjective quality of life of adolescents in secure residential care. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 26 (4), 493-509 http://dx.doi.org/10.1080/14789949.2015.1034751.

Barendregt C.S. Van der Laan, A.M. Bongers, I.L. Van Nieuwenhuizen Ch. (2015). Longitudinal relation between general well-being and self-esteem: Testing differences for adolescents admitted to secure residential care and after discharge. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 10. Online version. http://dx.doi.org/10.1177/0306624X15588773

Van der Laan, A.M. & Weijters, G. (2015). Daling in geregistreerde jeugdcriminaliteit. Enkele mogelijke verklaringen. Tijdschrift voor Criminologie, 57(2) pp 203-228. http://doi.org/10.5553/TvC/0165182X2015057002003

Van der Laan, P.H., Van der Laan, A.M., Hoeve, M., Blom, Lamet, W.H. & Loeber, R. (2015). Justitie en criminaliteit op het snijvlak van jeugd en volwassenheid. In R. Loeber, M. Hoeve, W. Slot & P. van der Laan (red.) Jonge criminelen die volwassen worden. Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van justitie? Amsterdam: SWP. http://www.swpbook.com/1832#.Vwnhi49OLcs

Van der Laan, A.M. , Blom, M. & E.R. Kleemans (2015). Exploring long-term and short-term risk factors for serious delinquency. In Renae McGee & Paul Mazerolle (Eds). Developmental and Life-course Criminological Theories. Ashgate Publishers. (Reprint from European Journal of Criminology, 6, 419-438.)

Weerman, F. Van der Laan, A., Haen-Marshall, I., Pauwels, L. (2015). De bestudering van criminaliteit op macroniveau: een inleiding. Tijdschrift voor Criminologie, 57(2) pp 149-169. http://doi.org/10.5553/TvC/0165182X2015057002001

2014

Barendregt, C.S., Van der Laan, A.M., Bongers, I.L. & Van Nieuwenhuizen, Ch. (2014). Adolescents in secure residential care: The role of active and passive coping on general well-being and self-esteem. European Child & Adolescent Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1007/s00787-014-0629-5.

Van der Laan, A.M. & Goudriaan, H. (2014). Toepassing jeugdstrafrecht bij 18- t/m 20-jarigen beperkt. http://www.ccv-secondant.nl/platform/article/toepassing-jeugdstrafrecht-bij-18-tm-20-jarigen-beperkt/

2013

Tollenaar, N., Van der Laan, A.M. & Van der Heijden, P.G.M. (2013). Effectiveness of a prolonguedincarceration and rehabilitation measure for high-frequency offenders. Journal of Experimental Criminology, 10(1) pp 29-58. http://link.springer.com/article/10.1007/s11292-013-9179-y

Van der Laan, A.M. & Eichelsheim, V.I. (2013). Juvenile adaptation to imprisonment. Feelings of safety, autonomy, and wellbeing and behaviour in prison. European Journal of Criminology, 10(4) pp 424-443. http://dx.doi.org/10.1177/1477370812473530

2012

Barendregt, C.S., Van der Laan, A.M., Bongers, I.L. & Nieuwenhuizen, Ch. (2012). Explaining reoffending and psychiatric relapse in youth forensic psychiatry from a Good Lives Model perspective. In K.T.I. Oei & M. Groenhuijsen (Eds.) Progression in forensicpsychiatry. Deventer: Kluwer. Pp 415-434.

Bogaerts, S. & Van der Laan, A.M. (2012). Intracolleague Aggression in a Group of Dutch Prison Workers: Negative Affectivity and Posttraumatic Stress Disorder. In International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 57(5), 544-556. http://dx.doi.org/10.1177/0306624X12442825

Van der Laan, P.H., Van der Laan, A.M., Hoeve, M., Blom, M., Lamet, W. & Loeber, R. (2012). Offending and Justice Response at the Juvenile-Adult Interface. In: Loeber, R., Van der Laan, P.H., Hoeve, M. Slot, W. (red.). Persisters and desisters in crime from adolescence into adulthood: explanation, prevention and punishment. Farnham: AshgatePublishers, pp. 201-238.

Van der Laan, P.H., Van der Laan, A.M., Hoeve, M., Blom, M., & Lammet, W.H. (2012) Jongvolwassen delinquenten en justitiële reacties. Tijdschrift voor Criminologie, 54 (2) pp 99-118.

Wong, T., Blom, M. & Van der Laan, A.M. (2012) De inhaalslag van vrouwen? Omvang, aard en trends in criminaliteit onder meisjes en vrouwen. In A. Slotboom, M. Ezinga & P. van der Helm (red.) Meisjescriminaliteit. Amsterdam: VU.

2011

Van der Laan, A.M. , Blom, M. & Huls, F. (2011). Wordt onze jeugd braver? Secondant Crimitrends. 25(5) 6-12 http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/secondant/2011/secondant-oktober-2011.pdf.

2010

Van der Laan, A.M. , Veenstra, R. Bogaerts, S., Verhulst, F.C. & Ormel, J. (2010). Serious, Minor and Non-delinquents in early adolescence. The impact of cumulative risk and promotive factors,. The TRAILS study. Journal of Abnormal Child Psychology. Vol 38 (3). Pp 339-351. http://dx.doi.org/10.1007/s10802-009-9368-3

Van der Laan, A.M. (2010). Risico- en beschermende factoren voor delinquentie: verandering per levensfase en over de levensfasen onevenredig verdeeld. In T.A.H. Doreleijers, J.M. ten Voorde & M. Moerings (red). Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16-23-jarigen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 51-68.

Dissertatie

Van der Laan, A.M. (2010). Weerspannigheid als een algemene verklaring voor de averechtse werking van sanctioneren. In Althof, M. & Nijboer, J.A. (red.). Zoeklicht op geweld. Sociale conflicten in het publieke domein. Den Haag: Bju, pp. 249-270. http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/zoeklicht-op-geweld-1#