Bijeenkomsten

Het WODC organiseert regelmatig online en offline bijeenkomsten, webinars, symposia, enzovoort. Op deze pagina vindt u meer informatie over de bijeenkomsten die binnenkort georganiseerd worden.

15 september 2021 - Seminar Justitiële verkenningen over Herman Franke’s Twee eeuwen gevangen 30 jaar later

Op  woensdag 15 september 2021 vindt een seminar plaats over de heruitgave van het vermaarde proefschrift van de criminoloog Herman Franke (1948-2010) Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland. Justitiële verkenningen wijdde recent een themanummer aan de betekenis van dit werk voor de huidige samenleving en voor detentie in het bijzonder.

Informatie over het programma, hoe u zich kunt aanmelden en de link naar het themanummer van Justitiële Verkenningen dat bij dit seminar hoort vindt u hier.

28 september 2021 - Online minisymposium Adolescentenstrafrecht

Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar kunnen sinds 2014 volgens het jeugdstrafrecht worden berecht wanneer dat beter past bij hun ontwikkeling. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoekt het adolescentenstrafrecht al sinds de start. Eind mei publiceerde het WODC het rapport Evaluatie van het adolescentenstrafrecht. Daaruit blijkt dat het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen steeds vaker wordt toegepast en dat de resultaten veelbelovend zijn. Tegelijkertijd zijn er knelpunten die maken dat het adolescentenstrafrecht nog niet volledig tot zijn recht komt.

Het minisymposium
Tijdens een WODC-minisymposium op dinsdag 28 september 2021 van 15:00 tot 16:00 uur presenteert het WODC het rapport. Werkt het adolescentenstrafrecht bij jongvolwassenen? Wat zijn de knelpunten en de kansen van het adolescentenstrafrecht? Welke afweging maken professionals in strafzaken waarin 18- tot 23-jarigen terecht staan? Wat zijn de praktijkervaringen met het adolescentenstrafrecht? Tot slot gaan we in gesprek met professionals uit die praktijk over de evaluatie en aanbevelingen die in het rapport worden gedaan.

Sprekers

  • WODC-onderzoeker André van der Laan licht de evaluatie van het adolescentenstrafrecht toe.
  • Senior Officier van Justitie in Oost-Nederland Carlo Dronkers bespreekt een casus.
  • Aan de hand van stellingen gaan WODC-onderzoekers Lise Prop en André van der Laan in gesprek met Carlo Dronkers, Ellen van Kalveen (kinderrechter), Ruben te Winkel (reclasseringswerker) en Marcel Klaver (MT-lid Jeugdcriminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid).

Moderator is Erik Leertouwer (WODC).

Aanmelden

Aanmelden kan door het formulier hieronder in te vullen. Let op: uw aanmelding is pas compleet wanneer u op de volgende pagina op verzenden klikt. 

In de week voorafgaand aan het symposium ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen.

Adolescentenstrafrecht: Justitiële Jeugdinrichting of Penitentiaire Inrichting
©WODC

Aanmelden minisymposium WODC Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor dit minisymposium, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Uw gegevens worden gevraagd om toegang tot het minisymposium en de communicatie daaromtrent tot stand te brengen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden enkel gebruikt om toegang te verlenen tot dit minisymposium en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra het symposium voorbij is en eventuele presentaties met u zijn gedeeld, worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *