dr. G.G.M. (Gijs) Weijters
Beeld: ©WODC

dr. G.G.M. (Gijs) Weijters

Functie
Kennislijncoördinator
Specialisme
Straffen en Maatregelen, Recidive, jeugdcriminaliteit, re-integratie, criminaliteitstrends
Werkt bij
IWB - kennislijn straffen en maatregelen
E-mailadres
g.m.weijters@wodc.nl

Biografie

Gijs Weijters is projectleider van de recidivemonitor. De recidivemonitor van het WODC is een doorlopend onderzoeksproject waarin het beschrijven van de recidive onder verschillende dadergroepen en de evaluatie van interventies centraal staat. Naast de terugkerende recidivemetingen onder verschillende dadergroepen, zoals ex-gedetineerden en ex-reclassanten, lopen er binnen de recidivemonitor ook een viertal meerjarige onderzoeksprogramma’s onder daders van verkeerscriminaliteit, daders van high impact crimes, daders van huiselijk geweld en justitiabelen behandeld in de forensische zorg.

Selectie onderzoeken / publicaties