W.E. (Willemijn) Bezemer MA
Beeld: ©wodc

W.E. (Willemijn) Bezemer MA

Functie
Onderzoeker
Werkt bij
IWB - kennislijn Asiel & Migratie
E-mailadres
w.e.bezemer@wodc.nl

Willemijn Bezemer studeerde culturele antropologie (Universiteit Leiden) en mensenrechten (Universiteit van Wenen). Vervolgens voerde ze haar promotieonderzoek uit naar ongelijke behandeling van jongeren met een etnische minderheidsachtergrond door de politie en de implicaties hiervan op wederzijds vertrouwen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Sinds Januari 2023 werkt ze bij het WODC, waar ze onderzoek doet naar de cumulatieve oververtegenwoordiging van jongeren met een niet-westerse herkomst in de strafrechtketen. 

Publicaties