Privacyverklaring

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Hiermee voldoet het WODC aan de privacywetgeving.

Hoe gaat het WODC om met uw persoonsgegevens?

Het WODC maakt gebruik van een contactformulier waarmee u per e-mail vragen kunt stellen of opmerkingen kunt doorgeven aan onze Informatiedesk. Uw ingevulde persoonsgegevens (naam, e-mailadres e.d.) gebruikt het WODC alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens. Bekijk of download de Wet bescherming persoonsgegevens op Overheid.nl.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens

Voor de meting van webstatistieken verzamelt het WODC anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan het WODC haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's of bestanden u heeft bezocht.

Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Het WODC gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.