Justitiële verkenningen, 2019, nr. 6 - Jeugdzorg onder druk

De decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg die vijf jaar geleden werd ingezet, heeft niet geleid tot de gehoopte vereenvoudiging van het stelsel noch tot een vermindering van zorggebruik. Met dit themanummer ‘Jeugdzorg onder druk’ wordt beoogd licht te werpen op het politieke en besluitvormingsproces rond de totstandkoming van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende decentralisatie naar de gemeenten.

Saskia Wijsbroek, Marije Kesselring en Dorien Graas memoreren met welke nieuwe taken de gemeenten werden belast en welke doelstellingen qua inhoudelijke vernieuwing tegelijkertijd werden nagestreefd. Zij constateren dat de realisering daarvan nog ver weg is. De auteurs pleiten voor investeringen in de versterking van de pedagogische basis in de gehele leefomgeving van alle jongeren. Ido Weijers analyseert in een terugblik het politieke en besluitvormingsproces rond de totstandkoming en aanvaarding van de Jeugdwet en stelt drie maatregelen voor om ‘te redden wat er nog te redden valt’. Caroline Vink beschrijft hoe de decentralisatie van de jeugdzorg in Denemarken is verlopen en benoemt de overeenkomsten en verschillen met Nederland. Ook aspecten van de organisatie van jeugdzorg in Duitsland en Noorwegen komen aan de orde. Linde Broekhoven, Inge Simons en Floor van Santvoort constateren op grond van literatuur dat gezinsgericht werken in de jeugdzorg vaak positieve resultaten geeft. In de gesloten residentiële jeugdzorg moeten verschillende obstakels worden overwonnen om een dergelijke benadering te realiseren, zo laten zij zien in dit artikel. Monika Smit gaat in op de opvang in Nederland van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en hoe veel van deze jongeren omgaan met de stressvolle gebeurtenissen en het geweld die ze hebben meegemaakt. In principe kunnen zij bij de reguliere ggz terecht, maar door tal van oorzaken lukt verwijzing vaak niet.

Zie: Jeugdzorg onder druk

Zoeken in het JV-archief

391 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Jeugdzorg onder druk

Het is vijf jaar geleden dat de decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg in Nederland werd ingezet met de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/06 | 31-12-2019

Criminaliteit en veiligheid in mainports

In dit themanummer van Justitiële Verkenningen staan criminaliteit en veiligheid op zogenoemde mainports centraal. De Raad...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/05 | 19-12-2019

De toekomst verkennen en voorspellen

Het verkennen of voorspellen van de toekomst in enigerlei vorm is bij veel overheidsorganisaties steeds vaker een onderdeel...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/04 | 05-11-2019

Justitieel toezicht in de samenleving

Het aantal mensen onder justitieel toezicht is in de laatste decennia explosief gestegen, zowel in Nederland als daarbuiten....

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/03 | 23-07-2019

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/02 | 27-05-2019

Rechtspraak om de hoek

In dit themanummer ‘Rechtspraak om de hoek’ staat de (fysieke) afstand van de rechtspraak tot de burger centraal. In de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/01 | 21-03-2019

Onveiligheidsgevoelens

Het tegengaan van (niet functionele) gevoelens van onveiligheid is in de afgelopen jaren een bijna net zo belangrijk doel van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/06 | 18-12-2018

De digitalisering van georganiseerde misdaad

De digitalisering van de samenleving en het massale gebruik van internet hebben de samenleving in de afgelopen decennia...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/05 | 18-10-2018

Rechter in de marge?

Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/04 | 03-09-2018

Krijgsmacht en politietaken

Dit themanummer gaat over de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse rechtshandhaving. Interne en de externe veiligheid...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/03 | 25-06-2018

Keuzemenu