Justitiële verkenningen, 2018, nr. 1 - Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Deze aflevering van Justitiële verkenningen is gewijd aan het thema ‘Geheime diensten en de democratische rechtsstaat’. Het doel is een bijdrage te leveren aan het publieke debat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die op 21 maart 2018 onderwerp is van een raadgevend referendum.

Constant Hijzen schreef het openingsartikel over de geschiedenis van de publieke beeldvorming over de Nederlandse geheime diensten. Hij doet dit aan de hand van metaforen die door de jaren heen zijn gebruikt om om de diensten en hun werk te karakteriseren. Eleni Braat analyseert de parlementaire debatten over de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in de periode 1975-1995. De auteur onderscheidt vier typen reacties/attituden van Kamerleden in de debatten over de BVD: afwijzing, kritiek, loyaliteit en defaitisme. Paul Abels komt met een historisch en geografisch vergelijkend overzicht van de hoofden van de geheimde diensten in vijf Europese landen, waaronder Nederland. Juist in deze tijd moeten diensthoofden soepel kunnen omgaan met zowel de gesloten binnenwereld als de politiek-maatschappelijke buitenwereld, zo blijkt. Vervolgens wordt de Wiv 2017 uitvoerig besproken door Rob Dielemans en vergeleken met de oude Wiv uit 2002. Hij gaat in op de bevoegdheden van de diensten en de waarborgen die aan de uitoefening worden gesteld. Ook de internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten komt aan de orde, waarbij vooral de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens (in bulk) een brandpunt van kritiek vormt. Mireille Hagens gaat in op de eveneens veel bekritiseerde herinrichting van het toezichtstelsel. Zij beschrijft hoe het toezicht in de Wiv 2017 is georganiseerd, evenals de bezwaren die hiertegen bestaan. Nico van Eijk en Quirine Eijkman toetsen de nieuwe Wiv 2017 aan mensenrechtenbepalingen en bespreken de dilemma’s die zich daarbij voordoen. Om inzicht te krijgen in de denkwereld van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, wordt ook de inlichtingenpraktijk zelf verkend. Gilliam de Valk en Willemijn Aerdts gaan in op de fundamentele verschillen tussen justitieel onderzoek en inlichtingenonderzoek. Bij inlichtingenonderzoek richt men zich in de eerste plaats op het niet missen van mogelijke dreigingen. De auteurs laten zien welke consequenties dit heeft voor de werkwijze van inlichtingendiensten en de omgang met grote hoeveelheden data. Peter Koop kijkt eveneens naar de werkwijzen van inlichtingendiensten, in het bijzonder naar de Amerikaanse en Britse aanpak. Overigens niet nadat hij eerst de belangrijkste onthullingen van Edward Snowden heeft besproken en de gevolgen daarvan voor inlichtingendiensten en de publieke reactie daarop. Ten slotte gaat de auteur in op de vraag of de zorgen over de nieuwe kabeltoegang terecht zijn. Bob de Graaff en Constant Hijzen sluiten af met een concluderende bijdrage.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201801-geheime-diensten-en-de-democratische-rechtsstaat.aspx

Zoeken in het JV-archief

380 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Keuzemenu