Justitiële verkenningen, 2018, nr. 3 - Krijgsmacht en politietaken

De krijgsmacht heeft in het afgelopen jaren een belangrijker rol gekregen bij de binnenlandse rechtshandhaving. Dat heeft alles te maken met het vervagen van het onderscheid tussen interne en externe veiligheid, zoals in dit themanummer van Justitiële verkenningen duidelijk wordt. Het openingsartikel van Eric Bervoets en Sander Eijgenraam gaat nader in op militaire bijstand aan de politie door andere militairen dan de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het licht van een pluraliserende politiefunctie. Daarmee wordt bedoeld dat in tegenwoordig meer partijen dan alleen de politie (delen van) de politiefunctie uitvoeren. Jos Smeets schrijft over de slingerbewegingen die sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen worden waargenomen in de taakverdeling tussen politie en krijgsmacht. Peter Neuteboom en Hans Hovens analyseren de hedendaagse ontwikkelingen rond militarisering van de politie en zogeheten constabularisering van de krijgsmacht. De auteurs stellen de vraag of de twee ‘zwaardmachten’ in bepaalde opzichten op elkaar zijn gaan lijken. Joop Voetelink beschrijft hoe de rol van militairen tijdens internationale missies vaak vermengd raakt met die van opsporingsambtenaren. Het artikel van Jaap Timmer belicht een concreet voorbeeld van samenwerking tussen politie en krijgsmacht, namelijk het gezamenlijke optreden in speciale eenheden. Deze worden bijvoorbeeld ingezet bij het aanhouden van gevaarlijke verdachten of bij terreur. We besluiten met een bijdrage van Etienne van Veenendaal en Jörg Noll over het hybride karakter van de Koninklijke Marechaussee en de dilemma’s die optreden in de feitelijke taakuitvoering, vooral als gevolg van de complexe gezagsstructuur waarbinnen de KMar moet opereren. Dit doen zij aan de hand van een casus rond het optreden van de Marechaussee tijdens momenten van dreiging op de luchthaven Schiphol.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201803-krijgsmacht-en-politietaken.aspx

Zoeken in het JV-archief

382 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Krijgsmacht en politietaken

Dit themanummer gaat over de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse rechtshandhaving. Interne en de externe veiligheid...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/03 | 25-06-2018

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/02 | 17-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Keuzemenu