JV nr. 3 2017: Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het doel van dit themanummer is te reflecteren op de ontwikkelingen op het terrein van terrorisme-en radicaliseringsstudies, waarbij verschillende onderzoeksbenaderingen aan bod komen. Beatrice de Graaf beschrijft in vogelvlucht de ontwikkelingen in dit vakgebied vanaf de jaren zeventig. Zij staat stil bij de zoektocht naar een adequate definitie van terrorisme en waarschuwt voor de valkuilen waarin onderzoekers kunnen lopen. Michèlle Bal en Kees van den Bos richten zich in hun bijdrage op de rol van basale psychologische processen bij radicalisering richting terrorisme, met specifieke aandacht voor percepties van onrecht. Deze blijken een centrale rol te spelen bij verschillende vormen van radicalisering. Edwin Bakker doet verslag van een onderzoek naar de vraag wat de kenmerken zijn van de Nederlandse jihadisten (Syriëgangers) en welke typen en rollen er te onderscheiden zijn binnen de jihadistische scenes. Aansluitend gaat Joas Wagemakers in op de vraag welke rol ideologie speelt in de radicalisering van moslims. Hij gaat daarbij eerst kort in op de bestudering van ideologie in sociale bewegingen. Vervolgens past hij het raamwerk dat hieraan wordt ontleend toe op twee voorbeelden van islamitische radicalisering. In de historisch getinte bijdrage van Marnix Croes staat de vraag naar de relatie tussen islam en terrorisme centraal. Op basis van de Global Terrorism Database beargumenteert hij dat sinds 2002 islamitisch terrorisme domineert. Daarnaast betoogt hij dat het huidige salafisme overeenkomsten heeft met andere puriteinse, fundamentalistische hervormingsbewegingen binnen de islamitische geschiedenis en dus wel degelijk past in de islamitische traditie. Het themanummer wordt afgesloten met een essay, waarin Oskar Verkaaik het eerder dit jaar verschenen boek van Pim Aarns en Ineke Roex - ‘Als ik iemand beledigd heb, dan was dat mijn bedoeling’: Sharia4Belgiums ideologie en humorgebruik - bespreekt.

Zoeken in het JV-archief

379 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Vernieuwende onderzoeksmethoden

De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/01 | 24-03-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/06 | 23-12-2015

Keuzemenu