Justitiële verkenningen, 2018, nr. 5 - De digitalisering van georganiseerde misdaad

De nieuwe aflevering van Justitiële verkenningen (Jv5/2018) is gewijd aan de digitalisering van georganiseerde criminaliteit.

In het openingsartikel behandelen Geralda Odinot, Christianne de Poot en Maite Verhoeven de aard en samenwerkingsstructuur van georganiseerde cybercriminaliteit. Hoe gaan daders te werk? Welke structuur hebben de samenwerkingsverbanden die zich met georganiseerde cybercriminaliteit bezighouden, en hoe werken de daders daar binnen samen? Edwin Kruisbergen, Rutger Leukfeldt, Edward Kleemans en Robby Roks onderzoeken hoe daders binnen de georganiseerde criminaliteit ICT gebruiken bij het regelen van geldstromen. ICT blijkt inderdaad tot financiële innovatie te hebben geleid, maar tegelijkertijd is cash in veel gevallen nog altijd king. Madeleine van der Bruggen beschrijft hoe het bekijken, verspreiden en produceren van kinderpornografisch materiaal een sterke impuls heeft gekregen de opkomst van internet. Wytske van der Wagen en Frank Bernaards gaan in op het fenomeen botnet: een net- werk van computers die, via kwaadaardige software en buiten mede- weten van de eigenlijke gebruikers, onder controle staan van een dader die de bots bijvoorbeeld gebruikt voor aanvallen op een website. Een botnet is daarmee een criminele actor die mens noch machine is. Thijmen Verburgh, Eefje Smits en Rolf van Wegberg stellen de vraag wat de mogelijkheden zijn voor wetenschappelijk onderzoek naar illegale marktplaatsen op het zogeheten darkweb. Bij politie-interventies tegen dark markets worden soms grote hoeveelheden data over criminele activiteiten blootgelegd, zo laten zij zien. Hoe kunnen deze data door onderzoekers worden gebruikt? Jan-Jaap Oerlemans laat zien hoe de drie undercover- bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering ook toepassingen in de online omgeving kennen en welke vragen dekmanteloperaties op het internet met zich meebrengen. Ten slotte beschrijft Bart Custers recente wetgeving die specifiek is gemaakt voor de digitale omgeving, de Wet computercriminaliteit III. De belangrijkste verandering daarin is de bevoegdheid van opsporingsambtenaren om in bepaalde situaties in te breken in computers en netwerken. De auteur bespreekt de legitimiteit en noodzakelijkheid van deze bevoegdheid in relatie tot het recht op privacy.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201805-de-digitalisering-van-georganiseerde-misdaad.aspx

Zoeken in het JV-archief

384 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

De digitalisering van georganiseerde misdaad

De digitalisering van de samenleving en het massale gebruik van internet hebben de samenleving in de afgelopen decennia...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/05 | 18-10-2018

Rechter in de marge?

Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/04 | 03-09-2018

Krijgsmacht en politietaken

Dit themanummer gaat over de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse rechtshandhaving. Interne en de externe veiligheid...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/03 | 25-06-2018

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/02 | 17-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Keuzemenu