JV nr. 6 2016: Empirisch-juridisch onderzoek

In dit themanummer wordt de geschiedenis van Empirical Legal Studies (ELS) geschetst. Aan welke eisen dient goed empirisch-juridisch onderzoek te voldoen? En hoe kan dergelijk onderzoek bijdragen aan verbeteringen in de rechtspraktijk, in wetgeving en in het juridisch onderwijs? Frans Leeuw schrijft over Legal Realism, een beweging van advocaten, rechters en rechtsgeleerden die van begin 20e eeuw tot in de jaren vijftig floreerde in de Verenigde Staten. Vernieuwend voor die tijd was het belang dat de Legal Realists hechtten aan sociaalwetenschappelijke kennis over actoren in de rechtspleging, zoals rechters, aanklagers en advocaten. Ook Gijs van Dijck kijkt naar de Verenigde Staten met een analyse van de verschillende stromingen binnen het empirisch-juridisch onderzoek aldaar. De vraag of juristen er daadwerkelijk in slagen zich empirisch-wetenschappelijke onderzoeksmethoden eigen te maken staat centraal in de bijdrage van Nieke Elbers. In een kadertekst bij dit artikel schetst Bastiaan Leeuw kort hoe het op dit moment gesteld is met het onderwijs in empirische onderzoeksmethoden aan Nederlandse rechtenfaculteiten. Marijke Malsch, Leonie ten Hove en Henk Elffers beschrijven vervolgens de resultaten van een onderzoek naar de feitelijke toepassing van empirisch onderzoek in de rechtspraktijk. Zij focussen daarbij op de resultaten uit rechtssociologisch en rechtspsychologisch onderzoek. Bert Marseille inventariseert wat uit empirisch onderzoek naar de bezwaarprocedure bekend is over keuzes die bestuursorganen maken en de effecten daarvan op de kwaliteit van de bezwaarbehandeling. De bijdrage van Willem van Boom heeft betrekking op het privaatrecht, waarin de ‘geïnformeerde individuele keuze’ geldt als een belangrijk vertrekpunt voor regulering van informatieverplichtingen van ondernemers. De auteur wijst op de beperkingen van zuiver experimentele studies die beogen de effecten en effectiviteit van dit soort verplichte informatievoorziening te meten.

Zoeken in het JV-archief

376 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Vernieuwende onderzoeksmethoden

De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/01 | 24-03-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/06 | 23-12-2015

Mensbeelden in het strafrecht

Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/05 | 11-11-2015

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/04 | 03-09-2015

Vluchtelingen in Europa

Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/03 | 22-07-2015

Keuzemenu