JV nr. 1 2017: Dalende jeugdcriminaliteit

De spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit wordt in deze aflevering van Justitiële verkenningen in een achttal artikelen geanalyseerd. Bert Berghuis en Jaap de Waard laten in het inleidende artikel zien dat deze trend een internationaal fenomeen is en het gevolg lijkt te zijn van een combinatie van meer (situationele) misdaadpreventie, minder alcoholgebruik, minder voortijdige schoolverlaters, grotere tevredenheid met de leefsituatie en een veranderde invulling van de vrije tijd (i.c. sociale media en games). André van der Laan, Marinus Beerthuizen en Heike Goudriaan constateren dat de jeugdcriminaliteit in Nederland over vrijwel de gehele linie daalt. Zij doen dat op basis van de politie- en justitiestatistieken en op basis van zelfrapportage van delinquent gedrag door middel van een steekproef onder jongeren. De cijfers komen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). De auteurs tekenen aan dat er nog weinig bekend is over de mate waarin jongeren online delicten plegen. Roel Jennissen signaleert dat ook de geregistreerde criminaliteit onder Marokkaans-Nederlandse jongens en jongvolwassenen tussen 2005 en 2015 beduidend is afgenomen. De daling bedroeg 35%. Dat is minder dan de criminaliteitsdaling onder autochtone jongeren, waardoor de relatieve oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren is toegenomen. De auteur bespreekt enkele mogelijke verklaringen voor de achterblijvende daling. Frank Weerman betoogt dat de activiteitenpatronen van jongeren ingrijpend lijken te zijn veranderd door de populariteit van sociale media en smartphones. Jongeren hangen minder rond in de openbare ruimte. Bovendien verschaffen sociale media mogelijk alternatieve manieren om psychologische en sociale behoeften van adolescenten te bevredigen. Margreet de Looze en Ina Koning bespreken de spectaculaire daling van het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren sinds 2003, toen ze als de ‘zuipschuiten van Europa’ bekendstonden. De verschillende nationale en lokale preventie- en interventieprogramma’s van de afgelopen vijftien jaar lijken hun uitwerking niet te hebben gemist. Olivier Marie en Tea Paulovic onderzochten de invloed van de onderwijshervorming van 2007 op het aantal jongeren verdacht van criminaliteit. Volgens die nieuwe regels mogen jongeren tussen 16 en 18 jaar niet van school zonder startkwalificatie (mbo-2-niveau). Jongeren langer op school houden lijkt inderdaad bij te dragen aan minder jeugdcriminaliteit, zo concluderen de auteurs. Henk Ferwerda en Tom van Ham laten zien dat het aantal problematische jeugdgroepen sinds de eeuwwisseling fors is gedaald. Zij bespreken de zogeheten shortlistmethodiek die de basis vormt van de door de politie en gemeenten gehanteerde aanpak van jeugdgroepen die overlast geven en/of criminaliteit plegen. Sanneke van Grinsven en Aniek Verwest beschrijven het ontstaan, de uitgangspunten en de werkwijze van de Amsterdamse Top600. Het doel daarvan is om plegers van ‘high-impact’ delicten door een intensieve en multidisciplinaire benadering op het rechte pad te krijgen.

Zoeken in het JV-archief

377 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Vernieuwende onderzoeksmethoden

De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/01 | 24-03-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/06 | 23-12-2015

Mensbeelden in het strafrecht

Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/05 | 11-11-2015

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/04 | 03-09-2015

Keuzemenu