JV nr. 5 2017: Liquidaties in Nederland

In dit nummer van JV wordt het thema Liquidaties in Nederland in een zevental bijdragen nader belicht. Barbra van Gestel en Maite Verhoeven signaleren in het openingsartikel twee belangrijke trends bij liquidaties. Enerzijds is er sprake van toenemende professionalisering en gebruikmaking van nieuwe technologische middelen. Anderzijds is er een proces van verruwing door de grotere beschikbaarheid van zware vuurwapens en nieuwe onervaren schutters. Laura Roos de Korte duikt in de logistiek van liquidaties en laat zien welke belangrijke rol voertuigen, automatische wapens en technische apparatuur zoals Pretty Good Privacy (PGP)-telefoons en peilbakens spelen. Ook blijkt dat spyshops bij liquidaties als facilitator een grote rol spelen Eric Slot plaatst het fenomeen liquidaties in historisch perspectief. Ook vroeger werden er natuurlijk liquidaties gepleegd, maar sinds de jaren zeventig is het aantal sterk gestegen. Beginnend met de oorlogen in de Chinese onderwereld in Amsterdam beschrijft hij de opeenvolging van groepen en criminele activiteiten. Paul Vugts en Harro Kras richten zich op de slachtoffers van liquidaties en maken een onderverdeling in drie categorieën afhankelijk van de plek die zij innemen op ‘de criminele ladder’. De vierde categorie betreft de slachtoffers van ‘vergismoorden’. Robby Roks beschrijft wat de plotselinge liquidatie van een van de leiders van de Rollin 200 Crips teweegbracht binnen deze Haagse jeugdgang. Gerlof Leistra gaat in op de vraag of en hoe de overheid bescherming kan bieden aan personen die het risico lopen om geliquideerd te worden, dit als gevolg van hun gedrag of hun rol als getuige in een strafzaak. Als afsluiting is er een interview van Marit Scheepmaker met officier van justitie Koos Plooij en advocaat Christian Flokstra over juridische dilemma’s die ontstaan bij het vroegtijdig ingrijpen door Justitie wanneer een liquidatie dreigt. De verdachten komen er in dergelijke gevallen soms met een (te) lichte straf van af doordat moeilijk te bewijzen valt dat zij daadwerkelijk het oogmerk op moord hadden.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201705-liquidaties-in-nederland.aspx

Zoeken in het JV-archief

378 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Keuzemenu