JV nr. 2 2017: Criminaliteit in Noord-Brabant

Dumping van drugsafval in de buurt van Moergestel

Deze aflevering van Justitiële verkenningen is gewijd aan de concentratie van diverse vormen van georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant. Welke historische, geografische, sociaal-culturele en politieke factoren kunnen in onderlinge samenhang een verklaring bieden voor de huidige situatie in de zuidelijke provincie? Peter Klerks opent dit themanummer met een persoonlijke zoektocht naar de oorsprong van wat men zou kunnen noemen het subversieve Brabantse levensgevoel. Pieter Tops reflecteert op de cultuur van volksbuurten aan de hand van een Tilburgse casus uit begin jaren zestig: de Ruisvoornstraat. Dergelijke buurten vormen een context waarin ontvankelijkheid voor criminele activiteiten ontstond of versterkt werd. Rob Witte en Hans Moors analyseren de historische ontwikkeling van de Brabantse woonwagenbewoners en hun subcultuur, evenals de reactie van de overheid daarop. Het artikel van Hans Moors en Toine Spapens gaat in op de intergenerationele overdracht van criminaliteit binnen families. Klopt het inderdaad dat criminele familienetwerken decennialang in stand blijven, en zo ja, hoe kan dit worden verklaard? Yvette Schoenmakers en Shanna Mehlbaum laten aan de hand van een Brabantse casus zien hoe de dumping van drugsafval in zijn werk gaat en hoe het criminele netwerk rond de productie van ecstasy en speed is georganiseerd.
Vanuit Belgisch perspectief schetsen Freja De Middeleer en Brice De Ruyver de meest recente ontwikkelingen in het Nederlandse drugsbeleid, met aandacht voor de de intensivering daarvan in Noord-Brabant. Zij gaan daarbij in op de rol van de Belgisch-Nederlandse landsgrens in het fenomeen van de drugscriminaliteit en de bestrijding ervan.

Zoeken in het JV-archief

378 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Vernieuwende onderzoeksmethoden

De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/01 | 24-03-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/06 | 23-12-2015

Mensbeelden in het strafrecht

Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/05 | 11-11-2015

Keuzemenu