Justitiële verkenningen, 2018, nr. 4 - Rechter in de marge?

In dit themanummer, Rechter in de marge?, wordt stilgestaan bij de terugdringing van rechterlijke bemoeienis in de de straftoepassing. Steeds vaker zijn het bestuursorganen die bij tal van delicten straffen opleggen aan burgers en bedrijven, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Ook in het strafrecht zijn het steeds vaker het OM en de politie die strafbeschikkingen opleggen en gaat de rechter pas een rol spelen in een eventuele beroepsprocedure. Frank van Tulder en Saskia Sicking presenteren uitgebreid cijfermateriaal bij de beantwoording van de vraag of de oplegging van sancties feitelijk verschoven is van het rechterlijke naar het buitengerechtelijk domein. Debora Moolenaar laat zien hoe het aantal door bestuursorganen behandelde overtredingen zich in absolute cijfers heeft ontwikkeld sinds 2005. Arnt Meinen en Benny van der Vorm analyseren de reactie van het kabinet op het advies van de Raad van State inzake de verhouding tussen het bestuursrechtelijke en het strafrechtelijke sanctiestelsel. Marijke Malsch stelt de vraag of de instanties die taken hebben overgenomen van de rechter, deze ook daadwerkelijk kunnen vervangen.Het weghalen van taken bij de rechter is volgens haar doorgeschoten. Burgemeester Lucas Bolsius van Arnhem beschrijft in een column welke afwegingen hij maakt bij het gebruikmaken van de bevoegdheid om herstelsancties toe te passen, zoals het sluiten van een illegaal bordeel. Advocaat Maartje Schaap betoogt dat de zogeheten Wet Damocles, die de burgemeester de bevoegdheid geeft een drugspand te sluiten, in de praktijk vooral een punitief karakter heeft. Dit in strijd met de bedoeling van de wetgever. Tot slot een artikel over een vorm van ‘doe-het-zelf-rechtspraak’ buiten justitie om. Gert-Jan Slump en Jessica Asscher doen verslag van twee onderzoeken naar een experiment met jongerenrechtbanken op een aantal middelbare scholen in Nederland.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase//jv201804-rechter-in-de-marge.aspx

Zoeken in het JV-archief

383 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Rechter in de marge?

Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/04 | 03-09-2018

Krijgsmacht en politietaken

Dit themanummer gaat over de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse rechtshandhaving. Interne en de externe veiligheid...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/03 | 25-06-2018

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/02 | 17-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Keuzemenu