JV nr. 1 2017: Dalende jeugdcriminaliteit

De spectaculaire daling van de jeugdcriminaliteit wordt in deze aflevering van Justitiële verkenningen in een achttal artikelen geanalyseerd. Bert Berghuis en Jaap de Waard laten in het inleidende artikel zien dat deze trend een internationaal fenomeen is en het gevolg lijkt te zijn van een combinatie van meer (situationele) misdaadpreventie, minder alcoholgebruik, minder voortijdige schoolverlaters, grotere tevredenheid met de leefsituatie en een veranderde invulling van de vrije tijd (i.c. sociale media en games). André van der Laan, Marinus Beerthuizen en Heike Goudriaan constateren dat de jeugdcriminaliteit in Nederland over vrijwel de gehele linie daalt. Zij doen dat op basis van de politie- en justitiestatistieken en op basis van zelfrapportage van delinquent gedrag door middel van een steekproef onder jongeren. De cijfers komen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). De auteurs tekenen aan dat er nog weinig bekend is over de mate waarin jongeren online delicten plegen. Roel Jennissen signaleert dat ook de geregistreerde criminaliteit onder Marokkaans-Nederlandse jongens en jongvolwassenen tussen 2005 en 2015 beduidend is afgenomen. De daling bedroeg 35%. Dat is minder dan de criminaliteitsdaling onder autochtone jongeren, waardoor de relatieve oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongeren is toegenomen. De auteur bespreekt enkele mogelijke verklaringen voor de achterblijvende daling. Frank Weerman betoogt dat de activiteitenpatronen van jongeren ingrijpend lijken te zijn veranderd door de populariteit van sociale media en smartphones. Jongeren hangen minder rond in de openbare ruimte. Bovendien verschaffen sociale media mogelijk alternatieve manieren om psychologische en sociale behoeften van adolescenten te bevredigen. Margreet de Looze en Ina Koning bespreken de spectaculaire daling van het alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren sinds 2003, toen ze als de ‘zuipschuiten van Europa’ bekendstonden. De verschillende nationale en lokale preventie- en interventieprogramma’s van de afgelopen vijftien jaar lijken hun uitwerking niet te hebben gemist. Olivier Marie en Tea Paulovic onderzochten de invloed van de onderwijshervorming van 2007 op het aantal jongeren verdacht van criminaliteit. Volgens die nieuwe regels mogen jongeren tussen 16 en 18 jaar niet van school zonder startkwalificatie (mbo-2-niveau). Jongeren langer op school houden lijkt inderdaad bij te dragen aan minder jeugdcriminaliteit, zo concluderen de auteurs. Henk Ferwerda en Tom van Ham laten zien dat het aantal problematische jeugdgroepen sinds de eeuwwisseling fors is gedaald. Zij bespreken de zogeheten shortlistmethodiek die de basis vormt van de door de politie en gemeenten gehanteerde aanpak van jeugdgroepen die overlast geven en/of criminaliteit plegen. Sanneke van Grinsven en Aniek Verwest beschrijven het ontstaan, de uitgangspunten en de werkwijze van de Amsterdamse Top600. Het doel daarvan is om plegers van ‘high-impact’ delicten door een intensieve en multidisciplinaire benadering op het rechte pad te krijgen.

Zoeken in het JV-archief

10 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Keuzemenu