JV nr. 5 2016: Burgerparticipatie in veiligheid

In het brede domein van veiligheid is sinds het begin van deze eeuw een groeiende actieve rol van burgers waar te nemen. Burgerparticipatie kent inmiddels vele vormen, zo blijkt uit dit themanummer van Justitiële verkenningen.

In het eerste artikel betoogt Marc Schuilenburg dat niet alleen de rol van de burger verandert in de participatiesamenleving, maar ook die van de overheid. De auteur beschrijft de spanningen die optreden in de relatie tussen overheid en burgers in het project Buurt Bestuurt in Rotterdam als gevolg van de verschillende verwachtingen die beide partijen van elkaar hebben.

Vasco Lub doet verslag van zijn onderzoek naar buurtwachten in Nederland. Hij verzamelde gegevens van bijna vierhonderd gemeenten en deed veldwerk in vier stadswijken. Het onderzoek wijst uit dat buurtwachten zijn uitgegroeid tot een populair fenomeen.

Het artikel van Mohamed Boutasmit en Erik Snel over toezicht door Marokkaanse buurtvaders is gebaseerd op een onderzoek onder Nederlands-Marokkaanse jongeren in de Haagse Schilderswijk.

Ben Vollaard deed in Tilburg onderzoek naar de wijze waarop buurt-whatsapp-groepen functioneren en concludeert dat deze groepen een substantiële bijdrage leveren aan de vermindering van criminaliteit en onveiligheid.

Marcel Thaens en Dennis de Kool schrijven over de rol van burgervrijwilligers binnen de politie en de wijze waarop hun positie kan worden versterkt.

We besluiten met een bijdrage van Jan Terpstra, die stelt dat in veel literatuur burgerparticipatie ten onrechte wordt gezien als instrument dat de overheid kan inzetten. Zo wordt miskend dat onder deze term zeer verschillende fenomenen vallen, van buurtwachten die samenwerken met de politie tot extreemrechtse groepen die er niet voor terugdeinzen om met geweld en intimidatie hun opvatting van recht en orde gestalte te geven.

Bekijk de volledige editie

Zoeken in het JV-archief

8 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Keuzemenu