JV nr. 6 2016: Empirisch-juridisch onderzoek

In dit themanummer wordt de geschiedenis van Empirical Legal Studies (ELS) geschetst. Aan welke eisen dient goed empirisch-juridisch onderzoek te voldoen? En hoe kan dergelijk onderzoek bijdragen aan verbeteringen in de rechtspraktijk, in wetgeving en in het juridisch onderwijs? Frans Leeuw schrijft over Legal Realism, een beweging van advocaten, rechters en rechtsgeleerden die van begin 20e eeuw tot in de jaren vijftig floreerde in de Verenigde Staten. Vernieuwend voor die tijd was het belang dat de Legal Realists hechtten aan sociaalwetenschappelijke kennis over actoren in de rechtspleging, zoals rechters, aanklagers en advocaten. Ook Gijs van Dijck kijkt naar de Verenigde Staten met een analyse van de verschillende stromingen binnen het empirisch-juridisch onderzoek aldaar. De vraag of juristen er daadwerkelijk in slagen zich empirisch-wetenschappelijke onderzoeksmethoden eigen te maken staat centraal in de bijdrage van Nieke Elbers. In een kadertekst bij dit artikel schetst Bastiaan Leeuw kort hoe het op dit moment gesteld is met het onderwijs in empirische onderzoeksmethoden aan Nederlandse rechtenfaculteiten. Marijke Malsch, Leonie ten Hove en Henk Elffers beschrijven vervolgens de resultaten van een onderzoek naar de feitelijke toepassing van empirisch onderzoek in de rechtspraktijk. Zij focussen daarbij op de resultaten uit rechtssociologisch en rechtspsychologisch onderzoek. Bert Marseille inventariseert wat uit empirisch onderzoek naar de bezwaarprocedure bekend is over keuzes die bestuursorganen maken en de effecten daarvan op de kwaliteit van de bezwaarbehandeling. De bijdrage van Willem van Boom heeft betrekking op het privaatrecht, waarin de ‘geïnformeerde individuele keuze’ geldt als een belangrijk vertrekpunt voor regulering van informatieverplichtingen van ondernemers. De auteur wijst op de beperkingen van zuiver experimentele studies die beogen de effecten en effectiviteit van dit soort verplichte informatievoorziening te meten.

Zoeken in het JV-archief

10 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Keuzemenu