JV nr. 2 2017: Criminaliteit in Noord-Brabant

Dumping van drugsafval in de buurt van Moergestel

Deze aflevering van Justitiële verkenningen is gewijd aan de concentratie van diverse vormen van georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant. Welke historische, geografische, sociaal-culturele en politieke factoren kunnen in onderlinge samenhang een verklaring bieden voor de huidige situatie in de zuidelijke provincie? Peter Klerks opent dit themanummer met een persoonlijke zoektocht naar de oorsprong van wat men zou kunnen noemen het subversieve Brabantse levensgevoel. Pieter Tops reflecteert op de cultuur van volksbuurten aan de hand van een Tilburgse casus uit begin jaren zestig: de Ruisvoornstraat. Dergelijke buurten vormen een context waarin ontvankelijkheid voor criminele activiteiten ontstond of versterkt werd. Rob Witte en Hans Moors analyseren de historische ontwikkeling van de Brabantse woonwagenbewoners en hun subcultuur, evenals de reactie van de overheid daarop. Het artikel van Hans Moors en Toine Spapens gaat in op de intergenerationele overdracht van criminaliteit binnen families. Klopt het inderdaad dat criminele familienetwerken decennialang in stand blijven, en zo ja, hoe kan dit worden verklaard? Yvette Schoenmakers en Shanna Mehlbaum laten aan de hand van een Brabantse casus zien hoe de dumping van drugsafval in zijn werk gaat en hoe het criminele netwerk rond de productie van ecstasy en speed is georganiseerd.
Vanuit Belgisch perspectief schetsen Freja De Middeleer en Brice De Ruyver de meest recente ontwikkelingen in het Nederlandse drugsbeleid, met aandacht voor de de intensivering daarvan in Noord-Brabant. Zij gaan daarbij in op de rol van de Belgisch-Nederlandse landsgrens in het fenomeen van de drugscriminaliteit en de bestrijding ervan.

Zoeken in het JV-archief

378 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Deuren op slot

Deze aflevering is geheel gewijd aan een bijzonder gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond. De criminoloog en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/07 | 27-11-2012

Mensenrechten in Nederland

Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in als voorvechter van de mensenrechten. Respect voor mensenrechten...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/06 | 25-10-2012

Politie anno 2012

Op 1 januari 2013 wordt alle burgerlijke politie in Nederland samengevoegd in één korps Nationale Politie, beheerd door één...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/05 | 03-09-2012

Professionals en protocollering

In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/04 | 23-07-2012

Tappen en infiltreren

De telefoontap is een veelvuldig ingezet opsporingsmiddel. Nu de inzet van telefoontap steeds minder effectief blijkt en de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/03 | 23-05-2012

Groene criminologie

Groene criminologie onderscheidt zich van andere meer legalistisch geörienteerde criminologie door het centraal stellen van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/02 | 18-04-2012

Veiligheid in cyberspace

In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/01 | 06-03-2012

Function creep en privacy

In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde...

Publicatie | Nummer in reeks: 2011/08 | 29-12-2011

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2011/07 | 28-11-2011

Scheiding en ouderschap

In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2011/06 | 27-10-2011

Keuzemenu