Justitiële verkenningen, 2019, nr. 3 - Justitieel toezicht in de samenleving

De nieuwe aflevering van Justitiële verkenningen (Jv 2019/03) is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in de samenleving.

Dit themanummer is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in de samenleving. Vanuit een rechtsfilosofische en rechtstheoretische invalshoek bespreekt Jeroen ten Voorde de betekenis van autonomie bij toezicht, de positie van de autonome persoon die object is van toezicht en de verschillende doelen van toezicht. Jennifer Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta beschrijven de situatie van ex-gedetineerden die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Zij interviewden hen over de opgelegde voorwaarden en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Miranda Boone presenteert de resultaten van een internationaal vergelijkende studie naar situaties waarin ondertoezichtgestelden zich niet aan de voorwaarden van toezicht houden en de reactie daarop van autoriteiten. Mechtild Höing en Audrey Alards beschrijven de geschiedenis, de werkwijze en verspreiding van de zogeheten Circles of Support and Accountability (COSA). In dit model ondersteunen burgervrijwilligers veroordeelde zedendelinquenten bij hun resocialisatie. Ten slotte geeft Katy de Kogel inzicht in de wijze waarop al langer bestaande én nieuwere technologische hulpmiddelen worden ingezet bij het uitoefenen van justitieel toezicht en hoe deze middelen ondertoezichtgestelden kunnen helpen bij een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201903-justitieel-toezicht-in-de-samenleving.aspx

Zoeken in het JV-archief

388 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Keuzemenu