Justitiële verkenningen, 2019, nr. 3 - Justitieel toezicht in de samenleving

De nieuwe aflevering van Justitiële verkenningen (Jv 2019/03) is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in de samenleving.

Dit themanummer is gewijd aan het uitoefenen van toezicht op verdachten en veroordeelden die hun straf of maatregel ondergaan in de samenleving. Vanuit een rechtsfilosofische en rechtstheoretische invalshoek bespreekt Jeroen ten Voorde de betekenis van autonomie bij toezicht, de positie van de autonome persoon die object is van toezicht en de verschillende doelen van toezicht. Jennifer Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta beschrijven de situatie van ex-gedetineerden die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Zij interviewden hen over de opgelegde voorwaarden en de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. Miranda Boone presenteert de resultaten van een internationaal vergelijkende studie naar situaties waarin ondertoezichtgestelden zich niet aan de voorwaarden van toezicht houden en de reactie daarop van autoriteiten. Mechtild Höing en Audrey Alards beschrijven de geschiedenis, de werkwijze en verspreiding van de zogeheten Circles of Support and Accountability (COSA). In dit model ondersteunen burgervrijwilligers veroordeelde zedendelinquenten bij hun resocialisatie. Ten slotte geeft Katy de Kogel inzicht in de wijze waarop al langer bestaande én nieuwere technologische hulpmiddelen worden ingezet bij het uitoefenen van justitieel toezicht en hoe deze middelen ondertoezichtgestelden kunnen helpen bij een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201903-justitieel-toezicht-in-de-samenleving.aspx

Zoeken in het JV-archief

388 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Keuzemenu