JV nr. 2 2017: Criminaliteit in Noord-Brabant

Dumping van drugsafval in de buurt van Moergestel

Deze aflevering van Justitiële verkenningen is gewijd aan de concentratie van diverse vormen van georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant. Welke historische, geografische, sociaal-culturele en politieke factoren kunnen in onderlinge samenhang een verklaring bieden voor de huidige situatie in de zuidelijke provincie? Peter Klerks opent dit themanummer met een persoonlijke zoektocht naar de oorsprong van wat men zou kunnen noemen het subversieve Brabantse levensgevoel. Pieter Tops reflecteert op de cultuur van volksbuurten aan de hand van een Tilburgse casus uit begin jaren zestig: de Ruisvoornstraat. Dergelijke buurten vormen een context waarin ontvankelijkheid voor criminele activiteiten ontstond of versterkt werd. Rob Witte en Hans Moors analyseren de historische ontwikkeling van de Brabantse woonwagenbewoners en hun subcultuur, evenals de reactie van de overheid daarop. Het artikel van Hans Moors en Toine Spapens gaat in op de intergenerationele overdracht van criminaliteit binnen families. Klopt het inderdaad dat criminele familienetwerken decennialang in stand blijven, en zo ja, hoe kan dit worden verklaard? Yvette Schoenmakers en Shanna Mehlbaum laten aan de hand van een Brabantse casus zien hoe de dumping van drugsafval in zijn werk gaat en hoe het criminele netwerk rond de productie van ecstasy en speed is georganiseerd.
Vanuit Belgisch perspectief schetsen Freja De Middeleer en Brice De Ruyver de meest recente ontwikkelingen in het Nederlandse drugsbeleid, met aandacht voor de de intensivering daarvan in Noord-Brabant. Zij gaan daarbij in op de rol van de Belgisch-Nederlandse landsgrens in het fenomeen van de drugscriminaliteit en de bestrijding ervan.

Zoeken in het JV-archief

378 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/04 | 03-09-2015

Vluchtelingen in Europa

Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/03 | 22-07-2015

Spanningen tussen Rijk en gemeenten

Op meerdere beleidsterreinen gaapt er een kloof tussen ‘de Haagse werkelijkheid’ en gemeenten, zo laat dit themanummer...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/02 | 02-06-2015

Misdaadgeld, witwassen en ontnemen

Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer (2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/01 | 10-03-2015

Webdossier bij jubileumnummer Justitiële verkenningen (2014/06)

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/07 | 11-12-2014

40 jaar JV

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/06 | 11-12-2014

Europa en zijn Roma

De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/05 | 26-11-2014

Met zachte dwang

Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/04 | 15-09-2014

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/03 | 05-08-2014

Voedselcriminaliteit

Nederland en andere Europese landen zijn in de afgelopen periode opgeschrikt door verschillende voedselschandalen. Vooral in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/02 | 06-05-2014

Keuzemenu