Publicaties per jaar

Chronologisch gesorteerd op datum openbaarmaking

De [Periode] sortering vindt altijd plaats op Jaar van uitgave. Dit geldt voor alle publicatie series in het onderdeel publicaties.

2754 document(en) gevonden Publicaties per jaar

Publicaties per jaar

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Georganiseerde criminaliteit en ICT; Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

De Monitor Georganiseerde Criminaliteit is de belangrijkste bron voor inzicht in de aard van de georganiseerde criminaliteit...

Onderzoek met publicatie | 21-06-2018

Evaluatie Wet OM-afdoening

In de Wet OM-afdoening (Stb. 2006, 330) is bepaald dat binnen vijf jaar na inwerkingtreding aan de Staten-Generaal verslag...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2018

Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Vanuit de Europese Unie is er veel aandacht voor de wijze waarop de lidstaten uitvoering geven aan hun verplichtingen bij het...

Onderzoek met publicatie | 20-06-2018

Aard en omvang ouderenmishandeling

Voorliggend rapport biedt op basis van verschillende perspectieven zicht op de aard en omvang van ouderenmishandeling bij...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2018

Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer

Dit rapport presenteert de resultaten van het onderzoek naar onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige...

Onderzoek met publicatie | 12-06-2018

Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland

Het doel van dit onderzoek is een actueel beeld te krijgen van de aard en mate van problematiek van gedetineerden op...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2018

Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

Burgers en bedrijven kunnen in het dagelijkse leven met verschillende civiel- en bestuursrechtelijke problemen te maken...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2018

Syriërs in Nederland; Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2018

Reistijd en gebruik van Rechtspraak in Noord-Nederland

In dit memorandum staat de relatie tussen reisafstanden naar rechtspraaklocaties, en het gebruik van rechtspraak centraal. De...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2018

Terug naar de toekomst II; Het beroep op justitiële voorzieningen 2008-2017: raming en realisatie

Goede ramingen van het in de komende jaren te verwachten beroep op de verschillende delen van de justitiële ketens zijn van...

Onderzoek met publicatie | 29-05-2018