Memorandum

Memorandum

Gesorteerd op jaar en reeksnummer

58 document(en) gevonden Memorandum

Memorandum

Reistijd en gebruik van Rechtspraak in Noord-Nederland

In dit memorandum staat de relatie tussen reisafstanden naar rechtspraaklocaties, en het gebruik van rechtspraak centraal. De...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2018-03 | 31-05-2018

Eindevaluatie van de pilot Recht doen aan je kind

In deze rapportage worden de resultaten beschreven van de pilot Recht doen aan je kind (RDAJK). Deze pilot beoogt ouders te...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2018-02 | 12-07-2018

De bruikbaarheid van tellingsmodellen voor recidivefrequentiegegevens

In dit rapport wordt getracht voor de gehele volwassen daderpopulatie en de gehele jeugdige daderpopulatie over de periode...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2018-01 | 07-05-2018

De rechter op afstand; Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen reisafstand en het gebruik van rechtspraak

De voorliggende rapportage doet verslag van een studie ten behoeve van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijk...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2017-05 | 18-12-2017

Cybermetrics 2016: DDos en malware

Tussen juli 2014 en april 2015 heeft het WODC, op verzoek van het NCSC en met inbreng van NCSC en Capgemini, gewerkt aan de...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2017-04 | 23-10-2017

Het gebruik van datagedreven analysemethoden in de (beleids)praktijk; Kansen, uitdagingen en handreikingen

In dit memorandum wordt stilgestaan bij oorzaken van de problemen die relevant zijn bij het ontwerpen van informatiesystemen,...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2017-03 | 05-10-2017

Haalbaarheidsstudie monitoring en evaluatie pilots ISD voor JOVO-ZAVP

Sinds de invoering wordt de maatregel inrichting voor stelselmatige daders (ISD) in beperkte mate, maar in aantallen wel...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2017-02 | 09-10-2017

Woonarrangementen van kinderen na scheiding, contactverlies met de uitwonende ouder en de effectiviteit van het ouderschapsplan; Bevindingen uit recente promotieonderzoeken

In maart 2014 is door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een uitvoeringsplan...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2017-01 | 23-02-2017

Haalbaarheid recidiveonderzoek onder gedetineerden opgenomen in de monitor nazorg

In deze voorstudie is bekeken welke mogelijkheden er zijn om recidiveonderzoek te doen. Eerst is onderzocht of de gegevens...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2016-03 | 25-07-2016

Strafvordering bevorderd; Modernisering Wetboek van Strafvordering

In 2012 is het programma ‘Versterking prestaties in de strafrechtketen’ van start gegaan. Onderdeel van dit programma is de...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 2016-02 | 18-04-2016