Onderzoek en beleid

Onderzoek en beleid

Gesorteerd op jaar en reeksnummer

324 document(en) gevonden Onderzoek en beleid

Onderzoek en beleid

Cybercrime en witwassen; Bitcoins, online dienstverleners en andere witwasmethoden bij banking malware en ransomware

Het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime vindt in de regel plaats via digitale betalingsmiddelen. De reden...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 319 | 19-12-2016

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen; Inventarisatie instrumenten, preventie en interventie

De doelstelling van het huidige rapport is een inventarisatie te bieden van de stand van zaken van praktijkgericht...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 318 | 27-12-2016

Adolescentenstrafrecht; Beleidstheorie en eerste empirische bevindingen

Het doel van dit onderzoek is om al in een relatief vroeg stadium na de invoering van het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 317 | 02-11-2016

CoVa: eerst denken en dan ...?; Vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van cognitieve vaardigheidstrainingen uitgevoerd in de periode 2008-2011

Sinds 2004 kunnen volwassenen die in Nederland zijn veroordeeld voor een misdrijf een training Cognitieve Vaardigheden (CoVa)...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 316 | 28-04-2016

Geschilbeslechtingsdelta 2014; Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

In 2004 en 2010 zijn de eerste twee Geschilbeslechtingsdelta-onderzoeken verschenen (zie links bij: Meer informatie). Daarin...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 315 | 30-10-2015

Focus in de opsporing; Een onderzoek naar de implementatie en uitvoering van de maatregelen uit het Programma Versterking Opsporing en Vervolging en het Programma Permanent Professioneel tegen de achtergrond van het voorkomen van tunnelvisie

In 2005 verscheen het Evaluatierapport van de Commissie-Posthumus naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord. Dit rapport...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 314 | 25-09-2015

Het gebruik van drones; Een verkennend onderzoek naar onbemande luchtvaartuigen

In 2013 is een motie van de Kamerleden Schouw en Segers aangenomen waarin de regering wordt verzocht onderzoek te laten...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 313 | 03-03-2015

Ex ante onderzoek in metaperspectief; Aard, aantallen en gebruik van ex ante analyses door de rijksoverheid

Ex-ante evaluaties, bijvoorbeeld in de vorm van impactanalyse, zijn in opmars. Het is echter onduidelijk in welke mate deze...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 311 | 21-03-2014

The Dutch implementation of the Data Retention Directive; On the storage and use of telephone and internet traffic data for crime investigation purposes

The Dutch implementation of the Data Retention Directive was adopted on the 1st of September, 2009. The main reason for the...

Publicatie | Nummer in reeks: 310a | 14-07-2014

De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens; Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en internetverkeer ten behoeve van de opsporing

Over de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, die op 1 september 2009 in werking is getreden, worden in het parlement...

Onderzoek met publicatie | Nummer in reeks: 310 | 02-08-2013