Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

59 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Strafproces"

Rijden onder invloed van drugs

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling van artikel 8, eerste...

Onderzoek met publicatie | 30-03-2017

De staat van het hoger beroep in het strafrecht

Deze factsheet doet verslag van het onderzoek naar de staat van het hoger beroep in het strafrecht. Af-zonderlijke...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2017

Weigeraars PBC

Het aantal opleggingen van de tbs-maatregel neemt af. Er is een groep moeilijk onderzoekbare observandi in het Pieter Baan...

Onderzoek | 11-01-2017

Combating organized crime

This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice...

Publicatie | 06-01-2017

Civiel schadeverhaal via het strafproces

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2016

Voorbereiding meting slachtoffermonitor 2015-2016

Door eens in de drie jaar de slachtoffermonitor af te nemen ontstaat een meerjarig beeld van de ontwikkeling van het...

Onderzoek | 30-08-2016

Dossiervorming in strafzaken

In de Contourennota (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-201616, 29279, nr. 278) schrijft de minister van Veiligheid en...

Onderzoek | 30-08-2016

Actualisering SKM 2016

In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht...

Onderzoek | 29-08-2016

Tweede slachtoffermonitor

De eerste afname van de slachtoffermonitor vond plaats in 2012, kort na de inwerkingtreding van de Wet versterking van de...

Onderzoek | 08-08-2016

Doorontwikkeling Strafrechtketenmonitor 2014

In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht...

Onderzoek | 27-07-2016

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term