Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

60 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Strafproces"

Criminaliteit en rechtshandhaving 2016

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' brengt ontwikkelingen in en samen-hangen tussen criminaliteit en...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2017

Rijden onder invloed van drugs

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling van artikel 8, eerste...

Onderzoek met publicatie | 30-03-2017

De staat van het hoger beroep in het strafrecht

Deze factsheet doet verslag van het onderzoek naar de staat van het hoger beroep in het strafrecht. Af-zonderlijke...

Onderzoek met publicatie | 23-03-2017

Weigeraars PBC

Het aantal opleggingen van de tbs-maatregel neemt af. Er is een groep moeilijk onderzoekbare observandi in het Pieter Baan...

Onderzoek | 11-01-2017

Combating organized crime

This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice...

Publicatie | 06-01-2017

Civiel schadeverhaal via het strafproces

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2016

Voorbereiding meting slachtoffermonitor 2015-2016

Door eens in de drie jaar de slachtoffermonitor af te nemen ontstaat een meerjarig beeld van de ontwikkeling van het...

Onderzoek | 30-08-2016

Dossiervorming in strafzaken

In de Contourennota (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-201616, 29279, nr. 278) schrijft de minister van Veiligheid en...

Onderzoek | 30-08-2016

Actualisering SKM 2016

In september 2010 is door het WODC een begin gemaakt met de ontwikkeling van een Strafrechtketenmonitor (SKM), in opdracht...

Onderzoek | 29-08-2016

Tweede slachtoffermonitor

De eerste afname van de slachtoffermonitor vond plaats in 2012, kort na de inwerkingtreding van de Wet versterking van de...

Onderzoek | 08-08-2016

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term