Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

110 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Evaluatie van wetgeving"

Adolescentenstrafrecht

04-08-2017

Evaluatie Politiewet 2012

04-08-2017

Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt

De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de...

Onderzoek met publicatie | 12-06-2017

Evaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:Voor welke doeleinden worden biometrische kenmerken van vreemdelingen...

Onderzoek met publicatie | 19-04-2017

Rijden onder invloed van drugs

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling van artikel 8, eerste...

Onderzoek met publicatie | 30-03-2017

Lagere drempels voor rechtzoekenden

Op 1 juli 2011 werden enkele belangrijke veranderingen van kracht in de competentieverdeling tussen de sectoren kanton en...

Onderzoek met publicatie | 18-01-2017

Textmining ASR vonnissen

Begin 2014 wordt de Wet adolescentenstrafrecht van kracht. Deze heeft betrekking op jeugdigen in de leeftijd 16 t/m 22 jaar....

Onderzoek | 18-01-2017

Tussenevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen

De nieuwe kinderbeschermingswetgeving werd van kracht op 1 januari 2015, gelijktijdig met de Jeugdwet. Om de effecten hiervan...

Onderzoek | 11-01-2017

Evaluatie Wet Justitiële Voorwaarden

De wetswijziging regeling voorwaardelijke sancties voorziet in de wijziging van de regeling voorwaardelijke veroordeling en...

Onderzoek | 11-01-2017

Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES

In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Wtu-BES (Wet toelating en uitzetting Caribisch Nederland (BES)) heeft de...

Onderzoek | 11-01-2017

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Evaluatie van wetgeving'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term