Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

208 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Groot-Brittannie" en/of "Engeland" en/of "Wales" en/of "Schotland" en/of "Noord-Ierland"

Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand

De centrale vraag in dit rapport is wat geleerd kan worden van een verkenning van de stelsels van gesubsidieerde...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2017

De bescherming van persoonsgegevens

De verschillen in de mate van bescherming van persoonsgegevens roept de vraag op in welk land persoonsgegevens (en daarmee...

Onderzoek met publicatie | 04-10-2017

Vitale vennootschappen in veilige handen

Het komt geregeld voor dat buitenlandse investeerders belangrijke aandeelhoudersrechten in Nederlandse ondernemingen...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2017

Publiek-private samenwerking bij bewaken en beveiligen in tijden van diffuse dreiging

De dreiging van terroristische aanslagen in Europa heeft steeds meer een diffuus karakter. Er zijn niet alleen grote...

Onderzoek | 11-01-2017

Visies op de politiefunctie

De realisatie van het Inrichtingsplan Politie uit 2010 loopt door tot in 2017. Ten behoeve van de discussie over de...

Onderzoek | 11-01-2017

Verkenning methoden en data National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de methoden en data die be-schikbaar en geschikt zijn voor de...

Onderzoek met publicatie | 05-12-2016

Het stopformulier

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan het onderhavige onderzoek, dat is uitgevoerd door Pro Facto, is:In hoeverre...

Onderzoek met publicatie | 29-09-2016

Bedreigde identiteiten

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord:Hoe ziet de wisselwerking tussen het anti-islamveld en het...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2016

Middelengebruik en geweld

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking treden. Het kabinet geeft met het...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2016

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Groot-Brittannie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term