Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

73 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Afwijkend gedrag"

Recidive tijdens en na de GBM

Sinds 2008 kan de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) worden opgelegd aan jeugdige delinquenten die een ernstig delict...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2017

Hersenen en cognitie

13-10-2017

Procesevaluatie voor Training Agressie Controle Plus

Justitiële gedragsinterventies moeten regelmatig opnieuw worden beoordeeld om de erkenning in stand te houden. Training...

Onderzoek | 21-07-2017

Procesevaluatie voor Training Agressie Controle Regulier

Justitiële gedragsinterventies moeten regelmatig opnieuw worden beoordeeld om de erkenning in stand te houden. Training...

Onderzoek | 21-07-2017

Inventarisatie van psychologische, sociale en biologische criminogene factoren bij gedetineerden in JICN

Inventarisatie van psychologische, sociale en biologische criminogene factoren bij gedetineerden (strafrechtelijk en...

Onderzoek | 12-07-2017

Effectmeting Educatief programma Jongeren (EPJO)

Het EPJO-project is een interactief lesprogramma gericht op leerlingen van groepen 8 van de basisschool in de leeftijd van...

Onderzoek | 31-05-2017

Registratie van LVB-problematiek in het justitiële domein

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vermoedelijk oververtegenwoordigd in het justitiële domein, maar...

Onderzoek met publicatie | 29-09-2016

Quantified self - Toepassingsmogelijkheden in justitiele context

Quantified Self (QS) is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel...

Onderzoek | 27-09-2016

Quantified self - Mate van inzicht in psychische spanning van TBS patienten

Quantified Self (QS) is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel...

Onderzoek | 27-09-2016

Duiding van problematisch groepsgedrag van jongeren

De politie heeft de Groepsscan ontwikkeld om op basis van harde en zachte politie informatie een problematisch groepsgedrag...

Onderzoek | 27-09-2016

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term