Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

37 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Mensenrechten"

Links-extremisme in beeld

Dit is een verkennend onderzoek naar links-extremisme in Nederland met de volgende centrale probleemstelling:Op welke thema’s...

Onderzoek met publicatie | 22-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | 12-03-2018

Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2016

Privacyrecht en slachtoffers

In deze studie staan de juridische grondslagen en kaders die van belang zijn bij de bescherming van de privacy van...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2015

Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

Het onderzoek richtte zich op een beoordeling van de prestaties van het College in relatie tot de ambities bij oprichting en...

Onderzoek met publicatie | 11-11-2015

'Foreign terrorist fighters': strafbaarstelling van verblijf op terroristisch grondgebied?

In de motie van de Kamerleden Dijkhoff en Oskam wordt gesteld dat het onwenselijk is dat Nederlanders naar Syriƫ afreizen om...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2015

Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'

Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie-Schrijver c.s., die is aangenomen toen de Eerste Kamer in december 2013 akkoord...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2014

Legal aid in Europe

This is a comparative research about legal aid in nine countries: France, Germany, Belgium, England & Wales, Scotland,...

Onderzoek met publicatie | 22-05-2014

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

De volgende drie vragen vormen het uitgangspunt van dit onderzoek:Wat zijn de (juridische) grondslagen, uitgangspunten en de...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2013

Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak

In dit onderzoek staat de wisselwerking centraal tussen, enerzijds, constitutionele systemen van doorwerking van...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2013

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term