Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Australie"

Middelengebruik en geweld

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking treden. Het kabinet geeft met het...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2016

Handschriftenonderzoek in het kader van terrorismebestrijding

In het licht van de recente aanslagen in met name Parijs is de vraag gerezen of in de ons omringende landen, maar ook de...

Onderzoek met publicatie | 29-08-2016

Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen

Een inventarisatie van mogelijke voor- en nadelen verbonden aan het inzetten van onafhankelijke casemanagers in de...

Onderzoek met publicatie | 19-06-2015

M/V en verder

In augustus 2012 is het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2015

Het gebruik van drones

In 2013 is een motie van de Kamerleden Schouw en Segers aangenomen waarin de regering wordt verzocht onderzoek te laten...

Onderzoek met publicatie | 03-03-2015

Intersectorale afhankelijkheden

Dit rapport beschrijft de methoden en modellen, hun gebruik in nationale en andere risicoanalyses en hun inzet in het...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2014

Klokkenluiders

Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving...

Publicatie | 21-11-2013

Koude uitsluiting

De Minister heeft in een debat met de Tweede Kamer d.d. 11 september 2008, bij de behandeling van een wetsvoorstel tot...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2011

Uitgenodigde vluchtelingen

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er...

Onderzoek met publicatie | 17-04-2008

Criminal victimization in seventeen industrialized countries

The International Crime Victimisation Survey (ICVS) is the most far-reaching programma of fully standardised sample surveys...

Publicatie | 01-07-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Australie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term