Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

79 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Straftenuitvoerlegging"

Kennisbank Justitiële Interventies

28-11-2017

Criminaliteit en rechtshandhaving 2016

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' brengt ontwikkelingen in en samen-hangen tussen criminaliteit en...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2017

Wetenschappelijke onderbouwing specialisaties in Landelijk Specialistische Voorziening

In november 2015 is het rapport Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ) aangeboden aan de Tweede...

Onderzoek | 31-05-2017

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2017

Evaluatie Wet Justitiële Voorwaarden

De wetswijziging regeling voorwaardelijke sancties voorziet in de wijziging van de regeling voorwaardelijke veroordeling en...

Onderzoek | 11-01-2017

Evaluatie pilots leefklimaat

In 2016 is een literatuurverkenning van Boone e.a. verschenen die aanbevelingen doet met betrekking tot een zodanige...

Onderzoek | 11-01-2017

Monitor Vrijheidsbeperkende Sancties (MVS)

Ten behoeve van het Ketenoverleg Vrijheidbeperkende Sancties (KVS) is er de wens om een tweetal monitoren te integreren. Het...

Onderzoek | 30-08-2016

Verdieping KPI-monitor 2015

Om meer inzicht te krijgen in het presteren van de uitvoeringsketen en uitvoering te kunnen geven aan de sturing is samen met...

Onderzoek | 30-08-2016

Uitbreiding USB ketenprestatieindicatoren (KPI-) monitor met jeugdsancties

De ketenpartners streven naar een effectief functionerende jeugdstrafrechtketen waarin goede prestaties worden geleverd. Om...

Onderzoek | 30-08-2016

De oplegging en uitvoering van de gedragsbeïnvloedende maatregel voor delinquente jongeren

De gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) is een maatregel voor jeugdige delinquenten die een ernstig delict plegen (of veel...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2016

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term