Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

51 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Regime" en/of "Gevangenisonderwijs" en/of "Gevangeniskleding" en/of "Voedselvoorziening" en/of "Gevangenisreglement" en/of "Zakgeld" en/of "Gevangenisarbeid" en/of "Gevangenisbezoek"

Evaluatie weigerafdeling PBC

Een deel van de verdachten die in het Pieter Baan Centrum (PBC) moeten worden geobserveerd weigert aan de observatie mee te...

Onderzoek | 31-05-2017

Inventarisatie lichamelijke gezondheidstoestand justitiabelen

Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de algehele lichamelijke gezondheidstoestand van justitiabelen. De...

Onderzoek | 11-01-2017

Evaluatie pilots leefklimaat

In 2016 is een literatuurverkenning van Boone e.a. verschenen die aanbevelingen doet met betrekking tot een zodanige...

Onderzoek | 11-01-2017

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

Van bejegening tot vertrek

Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2016

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Research synthese voeding en gedrag

Het gebrek aan basale kennis binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) omtrent de relatie tussen voeding en gedrag vormt...

Onderzoek | 01-03-2016

Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

Een van de ICT-toepassingen die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) overweegt zijn Serious games. Serious games hebben...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2015

Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden

De probleemstelling van het onderzoek luidt: ‘Waar zit ruimte om gedetineerden en personeel (zelfredzame teams) meer eigen...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2015

'Puur voor jou'

Binnen de justitiële inrichtingen is een aantal vrijwilligersorganisaties dat vrijwilligerswerk organiseert, zoals Exodus...

Onderzoek met publicatie | 30-04-2015

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term