Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

54 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Regime" en/of "Gevangenisonderwijs" en/of "Gevangeniskleding" en/of "Voedselvoorziening" en/of "Gevangenisreglement" en/of "Zakgeld" en/of "Gevangenisarbeid" en/of "Gevangenisbezoek"

De implementatie van beleid gericht op recidivereductie

Uit het rapport ‘Terugval in recidive’ van B.S.J. Wartna, N. Tollenaar, S. Verweij, M. Timmermans, M. Witvliet, M. en G.H.J....

Onderzoek met publicatie | 13-02-2018

Inventarisatie-onderzoek leefgroep en behandeling

In justitiƫle inrichtingen speelt de leefgroep een belangrijke rol in de begeleiding en/of behandeling van jeugdigen en...

Onderzoek | 10-01-2018

Module stressmeting bij onderzoek pilot-maatregelen leefklimaat

Module stressmeting bij het onderzoek Evaluatie pilot-maatregelen leefklimaat (projectnr. 2855). Het doel van dit aanvullende...

Onderzoek | 25-10-2017

Evaluatie weigerafdeling PBC

Een deel van de verdachten die in het Pieter Baan Centrum (PBC) moeten worden geobserveerd weigert aan de observatie mee te...

Onderzoek | 31-05-2017

Inventarisatie lichamelijke gezondheidstoestand justitiabelen

Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de algehele lichamelijke gezondheidstoestand van justitiabelen. De...

Onderzoek | 11-01-2017

Evaluatie pilots leefklimaat

In 2016 is een literatuurverkenning van Boone e.a. verschenen die aanbevelingen doet met betrekking tot een zodanige...

Onderzoek | 11-01-2017

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

Van bejegening tot vertrek

Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2016

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Research synthese voeding en gedrag

Het gebrek aan basale kennis binnen de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) omtrent de relatie tussen voeding en gedrag vormt...

Onderzoek | 01-03-2016

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term