Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

55 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Opsporing" en/of "Digitale opsporing"

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | 12-03-2018

C&R 2017

De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' is een jaarlijks overzicht van ontwikkelingen in en samenhangen tussen...

Onderzoek | 07-03-2018

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2017

Government policies and sex work realities

In the Netherlands selling sexual services for money is accepted by law under certain conditions. Some sex workers, however,...

Publicatie | 06-04-2017

Rijden onder invloed van drugs

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling van artikel 8, eerste...

Onderzoek met publicatie | 30-03-2017

Organised Cybercrime in the Netherlands

This study seeks to explore the characteristics of cyber-organised crime (OC), and focuses on the criminal activities of...

Onderzoek met publicatie | 14-02-2017

Combating organized crime

This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice...

Publicatie | 06-01-2017

Factoren die de behoefte aan forensisch onderzoek bepalen

Sinds 1998 maakt het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële ketens, het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het...

Onderzoek | 04-01-2017

Technologiescan

In 2017 zal een begin worden gemaakt met een Technologiescan voor Veiligheid en Justitie. Het gaat om een nieuwe structurele...

Onderzoek | 30-11-2016

Focus op heling

Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2016

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Opsporing'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term