Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

44 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Behandelinrichting" en/of "Jeugdwerkinrichting" en/of "Opvanginrichting"

Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering

In dit exploratieve kwantitatieve onderzoek wordt een beeld geschetst van de voorlopige hechtenispraktijk in jeugdstrafzaken...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2017

Wetenschappelijke onderbouwing specialisaties in Landelijk Specialistische Voorziening

In november 2015 is het rapport Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ) aangeboden aan de Tweede...

Onderzoek | 31-05-2017

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Recidivecijfers per fpc

Centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin 2013 is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke...

Onderzoek met publicatie | 19-11-2014

Scenariostudie capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen opnieuw bekeken

In augustus 2007 heeft het 'EIM Onderzoek voor Bedrijf en Beleid' in opdracht van het WODC een scenariostudie voor de...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2014

Personeel in justitiële jeugdinstellingen en jeugdzorgplusinstellingen

De onderzoeksvraag die in deze rapportage is beantwoord luidt: Wat is de stand van zaken  met betrekking tot de...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2012

Professionals en protocollering

In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich...

Publicatie | 23-07-2012

Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

Als de jongere binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorg (GJZ) leerplichtig is, dan volgt hij/zij...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2012

Trendwatch

Dit cahier beschrijft een instrument ter verbetering van de justitiële capaciteitsramingen en presenteert de resultaten van...

Onderzoek met publicatie | 03-08-2011

Terug onder begeleiding

Dit onderzoek over de nazorg aan 18+ PIJ-jongeren (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) maakt deel uit van de...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Justitiele jeugdinrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term