Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

16 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geestelijk gehandicapten"

Screening van de LVB in de jeugdstrafrechtketen

Gedurende de periode januari tot en met april 2017 werd in de jeugdstrafrechtketen een pilot uitgevoerd met betrekking tot de...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2017

Procesevaluatie voor Training Agressie Controle Plus

Justitiële gedragsinterventies moeten regelmatig opnieuw worden beoordeeld om de erkenning in stand te houden. Training...

Onderzoek | 21-07-2017

Inventarisatie van psychologische, sociale en biologische criminogene factoren bij gedetineerden in JICN

Inventarisatie van psychologische, sociale en biologische criminogene factoren bij gedetineerden (strafrechtelijk en...

Onderzoek | 12-07-2017

Wetenschappelijke onderbouwing specialisaties in Landelijk Specialistische Voorziening

In november 2015 is het rapport Verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ) aangeboden aan de Tweede...

Onderzoek | 31-05-2017

Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?

In de praktijk bestaan zorgen om jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2016

Registratie van LVB-problematiek in het justitiële domein

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vermoedelijk oververtegenwoordigd in het justitiële domein, maar...

Onderzoek met publicatie | 29-09-2016

Aard en omvang criminogene factoren bij gedetineerden

Het doel van dit onderzoek is een actueel beeld te krijgen van de aard en mate van problematiek van gedetineerden op...

Onderzoek | 27-09-2016

Evaluatie Regeling Gratis VOG

De voorliggende rapportage beschrijft in hoeverre de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gebruikt en benut...

Onderzoek met publicatie | 28-07-2016

Procesevaluatie gedragsinterventie So-Cool

So-Cool is in 2013 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (EC) voor een periode van vijf jaar en...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2016

Forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

In detentie verblijven veel gedetineerden met psychische problematiek: psychiatrische symptomen, verslaving, een (licht)...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2016

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Geestelijk gehandicapten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term