Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

155 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Duitsland" en/of "Bondsrepubliek Duitsland" en/of "Duitse Demokratische Republiek"

De bescherming van persoonsgegevens

De verschillen in de mate van bescherming van persoonsgegevens roept de vraag op in welk land persoonsgegevens (en daarmee...

Onderzoek met publicatie | 04-10-2017

Vitale vennootschappen in veilige handen

Het komt geregeld voor dat buitenlandse investeerders belangrijke aandeelhoudersrechten in Nederlandse ondernemingen...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2017

Publiek-private samenwerking bij bewaken en beveiligen in tijden van diffuse dreiging

De dreiging van terroristische aanslagen in Europa heeft steeds meer een diffuus karakter. Er zijn niet alleen grote...

Onderzoek | 11-01-2017

Visies op de politiefunctie

De realisatie van het Inrichtingsplan Politie uit 2010 loopt door tot in 2017. Ten behoeve van de discussie over de...

Onderzoek | 11-01-2017

Screening van werknemers in de Benelux en Noordrijn-Westfalen

Bij de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) bekijkt de dienst Justis of een eventueel...

Onderzoek | 04-01-2017

De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing

Om te bepalen of een versoepeling van de huidige invulling van de grondslagleer mogelijk en wenselijk is, is onderzoek...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2016

Bedreigde identiteiten

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord:Hoe ziet de wisselwerking tussen het anti-islamveld en het...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2016

Middelengebruik en geweld

Op 1 januari 2017 zal het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking treden. Het kabinet geeft met het...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2016

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen

Dit onderzoek heeft betrekking op de regelgeving rondom toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. De relatie van dit...

Onderzoek met publicatie | 29-08-2016

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Duitsland'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term