Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

59 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Allochtone jeugddelinquenten"

Jeugdproblematiek

13-10-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | 08-03-2017

Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland

In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2016

Actualisering recidivemeting Justitiele Jeugdinrichting (JJI) 2016

Conform een toezegging aan de Tweede Kamer (5333337/05 d.d. 9 maart 2005), berekent het WODC jaarlijks de recidive van vaste...

Onderzoek | 30-08-2016

Recidivebericht 2015

Het WODC houdt de terugval van justitiabelen bij. Elk jaar berekent het onderzoeksinstituut de recidive van iedereen die in...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2016

De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2016

Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in het...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2016

Monitor jeugdcriminaliteit

De tweejaarlijkse Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) laat recente ontwikkelingen zien in de geregistreerde jeugdcriminaliteit...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

De verandering in het aandeel jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke achtergronden van de verandering in het...

Onderzoek met publicatie | 17-09-2014

Monitor jeugdcriminaliteit

De Monitor Geregistreerde Jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde...

Onderzoek met publicatie | 12-05-2014

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Allochtone jeugddelinquenten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term