Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Burgerlijk procesrecht"

Evaluatie geschillencommissie SGC

Vanuit de Europese Unie is er veel aandacht voor de wijze waarop de lidstaten uitvoering geven aan hun verplichtingen bij het...

Onderzoek | 31-05-2017

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2017

Lagere drempels voor rechtzoekenden

Op 1 juli 2011 werden enkele belangrijke veranderingen van kracht in de competentieverdeling tussen de sectoren kanton en...

Onderzoek met publicatie | 18-01-2017

Civiel schadeverhaal via het strafproces

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2016

De rechtsstaat en nieuwe vormen van buitengerechtelijke geschiloplossing

Er is na de bezuinigingen van de afgelopen jaren thans een toenemende belangstelling voor rechtsstatelijkheid en de waarden...

Onderzoek | 29-09-2016

Economics of Civil Justice

Het betreft de coördinatie door het WODC van de beantwoording van de enquête “Economics of Civil Justice�? van de...

Onderzoek | 27-07-2016

Verschuiving van rechterlijke taken

De rol van de strafrechter bij het opleggen van sancties is de afgelopen decennia verminderd doordat in steeds meer wetten...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2016

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Op 1 juli 2012 is de ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ in werking getreden.1 Deze wet (hierna ook wel Wpv of Wet...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2016

Geschilbeslechtingsdelta 2014

In 2004 en 2010 zijn de eerste twee Geschilbeslechtingsdelta-onderzoeken verschenen (zie links bij: Meer informatie). Daarin...

Onderzoek met publicatie | 12-02-2016

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2013

Dit Factsheet geeft ontwikkelingen door de tijd weer in buitengerechtelijke zaken met betrekking tot:afgehandelde...

Publicatie | 07-09-2015

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term