Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

29 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Evaluatieonderzoek" en/of "Meta-evaluatie"

Inventarisatie van evaluatie contraterrorismebeleid in Europa

In de afgelopen jaren hebben Europese landen diverse maatregelen genomen ten behoeve van het contraterrorismebeleid...

Onderzoek | 11-01-2017

Ex ante onderzoek in metaperspectief

Ex-ante evaluaties, bijvoorbeeld in de vorm van impactanalyse, zijn in opmars. Het is echter onduidelijk in welke mate deze...

Onderzoek met publicatie | 08-06-2016

Researchsyntheses van internationale literatuur

In dit onderzoek wordt een researchsynthese uitgevoerd naar de effecten van gedragsinterventies gericht op (delinquente)...

Onderzoek | 07-06-2016

Toezicht en effectmeting. Het kán!

Een steeds terugkerend thema in (internationale) wetenschappelijke literatuur over handhaving en toezicht is de constatering...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2016

De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming

In het afgelopen decennium worden familienetwerkberaden, zoals Eigen Kracht conferenties (EK-C) en familienetwerkberaden...

Onderzoek met publicatie | 26-05-2016

Interventies jeugdige daders cybercrime

Met de sterke groei van de mogelijkheden en het gebruik van internet in de afgelopen decennia is ook de criminaliteit in de...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2016

De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdzorg

De doelen van het voorliggende onderzoek zijn om middels een literatuur review en meta-analyses:In kaart te brengen welke...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2015

Geen uniformen, maar specialisten

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate en wijze van betrokkenheid van externe experts in...

Onderzoek met publicatie | 30-01-2014

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Wat werkt in Nederland en wat niet?

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden in Nederland recidivemetingen verricht om de effectiviteit van strafrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 25-03-2013

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Evaluatieonderzoek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term