Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

19 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Detentieplan"

Evaluatie pilots leefklimaat

In 2016 is een literatuurverkenning van Boone e.a. verschenen die aanbevelingen doet met betrekking tot een zodanige...

Onderzoek | 11-01-2017

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Gaming en gamification voor justitiële inrichtingen

Een van de ICT-toepassingen die de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) overweegt zijn Serious games. Serious games hebben...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2015

Evaluatie pilots zelfredzaamheid gedetineerden

De probleemstelling van het onderzoek luidt: ‘Waar zit ruimte om gedetineerden en personeel (zelfredzame teams) meer eigen...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2015

Benchmarking in het gevangeniswezen

De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandel, luidt:Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt van...

Onderzoek met publicatie | 08-07-2011

Beperkt en gevangen?

Zowel in de politiek als bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) bestaat al lang de wens tot het ontwikkelen van beleid...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2010

Penitentiaire programma's

In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Procesevaluatie Erkenningscommissie Justitie

De centrale onderzoeksvraag voor deze procesevaluatie luidt:In hoeverre heeft de Erkenningscommissie in de afgelopen (drie)...

Onderzoek met publicatie | 21-12-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Detentieplan'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term