Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

52 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Penitentiair beleid" en/of "Penitentiair drugbeleid"

Netherlands - country drug report 2017

Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2017

Evaluatie pilots leefklimaat

In 2016 is een literatuurverkenning van Boone e.a. verschenen die aanbevelingen doet met betrekking tot een zodanige...

Onderzoek | 11-01-2017

Europees drugsrapport 2016

Elk jaar dient iedere EU-lidstaat voor het Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) een rapport op...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2016

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

The Netherlands drug situation 2014

Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their...

Onderzoek met publicatie | 09-03-2015

Zelfredzaamheid gedetineerden

Om meer zicht te krijgen op acties en maatregelen ter bevordering van zelfredzaamheid in een penitentiaire setting heeft de...

Onderzoek met publicatie | 05-01-2015

The Netherlands drug situation 2013

Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their...

Onderzoek met publicatie | 27-05-2014

Evaluatie beleidskader Longstay

Per 1 juni 2009 is een nieuw beleidskader Longstay Forensische Zorg in werking getreden. Het nieuwe beleidskader bevat ten...

Onderzoek met publicatie | 03-09-2013

The Netherlands drug situation 2012

Every year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their...

Onderzoek met publicatie | 28-08-2013

The Netherlands drug situation 2011

Each year, the National Focal Points in the member states of the European Union report on the drug situation in their...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiair beleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term