Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Uitzetting"

Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES

In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Wtu-BES (Wet toelating en uitzetting Caribisch Nederland (BES)) heeft de...

Onderzoek | 11-01-2017

Van bejegening tot vertrek

Deze studie omvat twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe de vreemdelingen de detentieomstandigheden waarderen en...

Onderzoek met publicatie | 27-07-2016

Aanscherpingen glijdende schaal

Ter beoordeling van de vraag of de verblijfsvergunning van een vreemdeling, aansluitend op strafrechtelijke maatregelen bij...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2014

Het lot van het inreisverbod

In verband met de implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn (nr. 2008/115/EG) heeft Nederland eind 2011 het zogeheten...

Onderzoek met publicatie | 04-08-2014

Toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

De Tweede Kamer heeft gesproken over het al dan niet aanscherpen van de ‘glijdende schaal’, aan de hand waarvan wordt...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2009

Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Om de kennis te bundelen en de repatriƫring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreƫerd voor ongewenst...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2008

Illegale vreemdelingen in Nederland

In Nederland bevinden zich ‘illegale vreemdelingen’, d.w.z. mensen die geen geldige verblijfstitel in Nederland hebben. Een...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2002

Vreemdelingen

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in...

Publicatie | 24-12-1992

Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:Op welke wijze is het operationeel toezicht op vreemdelingen ingebed in...

Publicatie | 01-01-1989

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term