Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

46 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jurisprudentie"

Rechtspraak en Jurisprudentie

13-10-2017

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen

Dit onderzoek heeft betrekking op de regelgeving rondom toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen. De relatie van dit...

Onderzoek met publicatie | 29-08-2016

Inbeslagneming en confiscatie van crimineel vermogen

De doelstelling van het onderzoek betreft het verschaffen van inzicht in de tweeledige vraag:Welke werkwijzen Duitsland,...

Onderzoek met publicatie | 29-08-2016

Onderzoek naar de ten uitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland als er geen verdrag is (art 431 Rv)

De Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht heeft de minister van Veiligheid en Justitie verzocht om een...

Onderzoek | 24-08-2016

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Op 1 juli 2012 is de ‘Wet prejudiciĆ«le vragen aan de Hoge Raad’ in werking getreden.1 Deze wet (hierna ook wel Wpv of Wet...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2016

De toepassing van handpalmafdrukken voor de opsporing en vervolging

In het wetgevingsoverleg van 17 november 2014 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd om...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2016

Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2016

Evaluatie artikel 8:69a Awb en artikel 6:22 Awb

De regels in het bestuursprocesrecht zijn per 1 januari 2013 gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet aanpassing...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2016

Alleen voor de vorm?

Pro-formazittingen, waarin een oordeel wordt gegeven over voortzetting van de voorlopige hechtenis, worden op dit moment nog...

Onderzoek met publicatie | 02-10-2015

Kansspelen op afstand

Wie in Nederland een kansspel aanbiedt, heeft daarvoor een vergunning nodig. De Nederlandse Wet op de kansspelen staat...

Onderzoek met publicatie | 07-04-2015

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jurisprudentie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term